Breaking News:

latest

GÓC CẢNH GIÁC CẦN CHIA SẺ RỘNG RÃI

GÓC CẢNH GIÁC CẦN CHIA SẺ RỘNG RÃI Khi Hoa Kỳ đã tuyên bố Tàu cộng không có chủ quyền pháp lý ở Biển Đông và các tổ chức quốc tế khuyến khíc...

GÓC CẢNH GIÁC CẦN CHIA SẺ RỘNG RÃI

Khi Hoa Kỳ đã tuyên bố Tàu cộng không có chủ quyền pháp lý ở Biển Đông và các tổ chức quốc tế khuyến khích Việt Nam nên kiện Tàu cộng ra Tòa án quốc tế cùng với việc Hoa Kỳ đã đưa một loạt các tổ chức, cá nhơn của Tàu cộng có dính líu tới việc bồi đắp, chiếm được trái phép các đảo, vùng đất của Việt Nam ở Biển Đông thì các tổ chức xã hội ăn hại Việt Nam câm họng, không kêu gọi người dân biểu tình yêu cầu Việt cộng kiện Tàu cộng ra Tòa PCA.

Nhưng nay tình hình Việt cộng đang rệu rã vì khả năng Tàu cộng sẽ sụp đổ rất gần do Tổng thống Donald Trump đang thắng áp đảo Joe Biden và Đảng Cộng hòa đang thắng áp đảo đảng Dân chủ thì đám xã hội ăn hại lại kêu gọi người dân biểu tình về những việc lẻ tẻ.

Đây là hình mẫu giúp Việt cộng dễ dàng trấn áp những người Việt Nam có hào khí chống cộng vì nếu bà con biểu tình yêu cầu Việt cộng kiện Tàu cộng ra Tòa án quốc tế là hành động chánh đáng được Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế ủng hộ còn những chuyện lặt vặt như tên Việt cộng nằm vùng Nguyễn Văn Đài kêu gọi dưới đây là chuyện nội bộ của Việt Nam, theo Công ước quốc tế thì nước nào sẽ không có quyền can đảm nếu Việt cộng đàn áp, bắt bớ.

Bằng cảnh báo này, kính đề nghị quý bằng hữu chia sẻ rộng rãi và cảnh báo cho người thân của mình chớ dại tin vào trò chỉ điểm của chim mồi Việt cộng mà lãnh hậu quả không đáng và vô tình giúp Việt cộng tiếp tục cao trị Việt Nam khi những người có hào khí bị Việt cộng bịt miệng, đàn áp, hù dọa./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật