Breaking News:

latest

THỜI ĐIỂM THIẾT LẬP ĐỒNG MINH CON ĐƯỜNG KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC

THỜI ĐIỂM THIẾT LẬP ĐỒNG MINH CON ĐƯỜNG KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC Người dân ta ,chúng ta phải nên nhớ rằng định nghĩa Tổ quốc và đảng phái chính ...

THỜI ĐIỂM THIẾT LẬP ĐỒNG MINH CON ĐƯỜNG KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC

Người dân ta ,chúng ta phải nên nhớ rằng định nghĩa Tổ quốc và đảng phái chính trị là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt ,“mất tiền bạc là mất nhỏ ,mất đảng phái là mất lớn ,mất Tổ quốc ,dân tộc là mất tất cả” ,nếu lãnh đạo Việt Nam chấp nhận đánh mất độc lập tự chủ dẫn đến đất nước “LỆ THUỘC – NÔ LỆ” đối với giặc Trung Quốc từ kinh tế ,xã hội cho đến chính trị thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ rơi vào tay Trung Quốc vì Trung Quốc từ ngàn năm trước cho đến thời hiện tại chưa bao giờ từ bỏ dã tâm ,âm mưu thôn tính ,xâm lược Việt Nam ….

Còn đảng còn ta nhưng chúng ta đánh mất độc lập tự chủ đối với giặc Trung Quốc ,đánh mất chủ quyền ngay trên lãnh thổ Việt Nam và chúng ta không thể làm chủ được đất nước ta bởi quyền lực chi phối ,khống chế ,can thiệp chính trị vào nội bộ đảng từ giặc Trung Quốc ,hơn thế nữa âm mưu ,dã tâm của Trung Quốc không dừng lại ở việc chi phối ,thao túng ,khống chế chính trị đối với Việt Nam mà chúng phải độc chiếm dần dần toàn bộ lãnh hải ,lãnh thổ nước ta ,hán hóa lãnh đạo ta ,đồng hóa dân tộc ta và sáp nhập đất nước ta….

Người dân ta ,chúng ta cần phải kiên quyết chống lại những âm mưu can thiệp vào nội bộ của đất nước Việt nam bởi giặc Trung Quốc nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như hiện nay. Chúng ta mỗi người con dân Việt mang trong mình dòng máu yêu nước chảy dài ngàn năm lịch sử vậy hà cớ gì để âm mưu bành trướng kia chi phối vận mệnh của dân tộc. Chúng ta vẫn một lòng sắc son kiên định đấu tranh về tương lai của một dân tộc ấm no hạnh phúc ,nhất quyết không đổi lấy cái gọi là hữu nghị viển vông của Trung Quốc …..

Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thế giới cáo buộc rất nhiều tội danh như tội ác mổ cướp nội tạng ,tội ác các chính sách man rợ đối với các dân tộc mà Trung Quốc đang cai trị và dùng vũ lực cứng ,mền trong sách lược thôn tính ,xâm lược lãnh thổ nước khác ,Trung Quốc bị cáo buộc và cấu thành “tội ác chống lại nhân loại” và tham vọng tầm vĩ mô mà ở đó là tư tưởng đại hán bành trướng ở Biển Đông và đe dọa đến Hòa bình - An ninh thế giới ,Trung Quốc muốn thống trị thế giới bằng tội ác và Chinese Virus cũng là một tội ác ….

Những chính sách trong vòng 3 thập kỷ qua đối với Trung Quốc là tiếp xúc và hy vọng Trung Quốc thay đổi nhưng Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quốc gia trên thế giới đã từ chối cách tiếp cận này vì Trung Quốc chẳng bao giờ thay đổi và ngày càng dính sâu vào tội ác ,và hiện tại một “CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU” được thiết lập cùng hợp lực chống lại Trung Quốc trong thời gian qua ,thế giới sẽ cô lập Trung Quốc cũng như sẽ có những biện pháp chế tài ,chế ngự hay thậm chí là dùng biện pháp cứng như quân sự đối với Trung Quốc trong tương lai ….

Việt Nam cần nhận định rõ để Trung Quốc không thể gọi tên Việt Nam là “đồng minh” cùng Trung Quốc chống lại “chiến lược toàn cầu” ,nếu điều đó xảy ra Việt Nam sẽ chung số phận sụp đỗ hoàn toàn xã hội ,kinh tế và chính trị .Việt Nam không cần dĩ hòa vi quý đối với Trung Quốc hay chủ động làm ôn hòa mối quan hệ mà chấp nhận hy sinh quyền lợi của đất nước ,lợi ích của dân tộc ,điều này sẽ mù quáng thiển cận vì chỉ đơn phương trung thành với chính nó để đổi “HÒA BÌNH ,HỮU NGHỊ VIỂN VONG VÀ LỆ THUỘC” dần đi đến mất nước là đều không tránh khỏi...

“Condiiton Of Slavery”
Không có nhận xét nào

Nội Bật