Breaking News:

latest

CÁ MÈ MỘT LỨA?!

CÁ MÈ MỘT LỨA?! Một "nhà tranh đấu đáng kính" bào chữa cho một "nhà giáo dục đáng kính", rằng: "Đừng nhục mạ giáo s...

CÁ MÈ MỘT LỨA?!

Một "nhà tranh đấu đáng kính" bào chữa cho một "nhà giáo dục đáng kính", rằng:

"Đừng nhục mạ giáo sư Thuyết nữa! Sách Cánh Diều có kém quá thì bỏ đi, dùng bộ sách khác. Cũng đừng tái thẩm định làm gì!"   

Hô hô... Không phải sách giáo khoa Cánh Diều "kém quá". Không phải chỉ là "kém quá"; mà là "một liều thuốc độc" đầu độc, huỷ diệt cả một thế hệ tuổi trẻ, "nhà tranh đấu đáng kính" lại không hiểu như vậy hay sao?
Làm sai; thấy sai còn chơi chữ để bao che cho nhau. Như vậy không đáng bị dư luận nhục mạ hay sao?!

Cái chế độ VC man rợ đó và những kẻ phục vụ cho chế độ man rợ VC đó đã làm bao nhiêu điều sai, đã sửa sai (kiểu "bỏ đi, dùng bộ sách khác") bao nhiêu lần, để rồi lại tiếp tục làm sai, rồi lại sửa sai (kiểu bỏ đi, dùng bộ sách khác) bao nhiêu lần rồi?. 

Mỗi lần sửa sai thì bọn quan chức giàu thêm, dân mạt thêm, và xã hội mục nát, suy đồi,  tàn mạt thêm. 
Mới chỉ "nhục mạ" chúng nó thì đã thấm gì?!


Ngo Du Trung


(Ảnh: Internet)
Không có nhận xét nào

Nội Bật