Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

CHÍNH TRỊ . . . BÀN LUẬN.

CHÍNH TRỊ . . . BÀN LUẬN.       Việc mở rộng liên tục thị trường Tự do. Là yêu cầu lịch sử phát triển khách quan cho kinh tế toàn cầu.    Đồ...

CHÍNH TRỊ . . . BÀN LUẬN.
CHÍNH TRỊ . . . BÀN LUẬN.
  
   Việc mở rộng liên tục thị trường Tự do. Là yêu cầu lịch sử phát triển khách quan cho kinh tế toàn cầu.
   Đồng nghĩa với việc phải thu hẹp thị trường . . . Phi tự do. Con đẻ của các chế độ độc tài cộng sản. 
   Mà cân bằng đối ứng thương mại song phương, phải trở thành thói quen hay điểm khởi đầu văn hóa kinh tế quốc tế.
  Trước khi có thể tiến đến các định chế kinh tế đa phương hay tòan cầu hóa . . . Đích thực.
  Điều đó có nghĩa là : Sự đụng độ đối đầu thể chế chính trị hay ý thức hệ : Tự do Dân chủ với Độc tài toàn trị cộng sản là tất yếu không tránh khỏi.
   Chỉ có khác là : Trong khi để ngỏ mọi khả năng có thể. Thì sự lựa chọn ưu tiên các giải pháp trước, sau hay đồng thời, cho những lĩnh vực chuyên sâu cụ thể. Ngay cả về quy mô cường độ . . . Sao cho hợp lý và hiệu quả nhất. Hình thành nên các đòn bẩy chiến lược. Tạo áp lực đủ để phải thay đổi trong Hòa bình và luôn phù hợp với các chuẩn mực Quốc tế. Cũng như công lý Nhân loại.
   Sẽ chi phối tông màu chủ đạo của bức tranh toàn cảnh : Chính trị - Kinh tế - Xã hội . . . Trong khu vực và Quốc tế.
   Chủ động đón đầu, nắm bắt và duy trì phát triển các mặt thuận lợi sẽ xuất hiện. Cho việc nâng cao nhận thức công Dân, góp phần thu hẹp tại chỗ và đẩy lùi từng bước ảnh hưởng của độc tài cộng sản tại Việt nam.
   Cũng là quá trình đồng thời : củng cố, bảo toàn và xây dựng đội hình, thế trận . . . Dân chủ hóa Đất nước.

( 27. 10. 2020 ) Phan Anh Hữu
CHÍNH TRỊ . . . BÀN LUẬN.



Không có nhận xét nào

Nội Bật