Breaking News:

latest

SỰ PHỦ NHẬN CHÍNH MÌNH

SỰ PHỦ NHẬN CHÍNH MÌNH Người cộng sản ngược ngạo khi mà họ bắt người khác phải tin theo cái mà họ còn khôn mg thể định hình hay xác quyết đư...

SỰ PHỦ NHẬN CHÍNH MÌNH

Người cộng sản ngược ngạo khi mà họ bắt người khác phải tin theo cái mà họ còn khôn mg thể định hình hay xác quyết được, cái mà họ vẫn còn hoàn toàn mơ hồ về hình thù của nó, thế nhưng họ lại buộc tội tất cả những người mà không chấp nhận nổi cái mơ hồ đó và coi nó là một thứ phi lý.

Chỉ cần như vậy thôi đã đủ thấy sự độc tài đến tuyệt đối về tư tưởng của người cộng sản rồi. Trí thức thường chỉ tin và bị thuyết phục bởi trí thức (thực chứng, hoặc ít nhất có cơ sở để tin tưởng), nhưng cũng có thể phủ quyết niềm tin đó khi thấy nó trở nên đáng ngờ. Chẳng phải Marx cũng theo cách này mà tự viết ra các thuyết lý của mình? Nếu ông ta cung nghe theo chế độ thì đã không có người cộng sản nào trên trái đất này.

Dù gì, ông hiệu trưởng trường này đã xứng đáng được tôn trọng đúng với vai trò của một trí thức. Vào những thời khắc cuối cùng của Cộng hoà Dân chủ Đức (Đông Đức), chỉ còn duy nhất Honecker là kẻ vẫn mù quáng tin vào chủ thuyết cộng sản trong khi những thân tín nhất của ông ta cũng dã quay mặt một cách ngấm ngầm. Ông ta chết vì căn bệnh ung thư, nhưng thực tế là ông ta chết vì sự lú lẫn tuyệt đối của mình.

Người đứng trong hàng ngũ cộng sản còn không có cơ hội được nhen nhóm sự nghi ngờ về tính mơ hồ của chủ thuyết cộng sản, thì thử hỏi người dân làm sao có đủ sức mạnh thực sự để cất lên tiếng nói của sự hồ nghi của nó khi so chiếu với những gì thực tế mà họ sống trải và gánh chịu?

Con người, như theo chính một phạm trù của triết học Marx, là phải tự đấu tranh với mua thuẫn trong chính mình để phát triển tiến lên, cái tiến lên này là cái phủ định cái cũ và nó là một quy luật của sự vận động và phát triển, vậy mà các ông tự tiêu diệt động lực của phát triển, và như thế, chính các ông mới là người phản bội chủ nghĩa Marx, phủ nhận tính duy vật lịch sử của chủ thể con người.

Vậy là người cộng sản đã tự phủ nhận chính mình!

Lê Luân
Không có nhận xét nào

Nội Bật