Breaking News:

latest

VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở KHẮP MỌI NƠI

VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở KHẮP MỌI NƠI Nhờ vào ca nô Thủi Tiên mà tui đã truy ra ni cô Thích Tâm Trí ở bên Nhựt Bổn là một ả Việt cộng nằm vùng. ...

VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở KHẮP MỌI NƠI
VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở KHẮP MỌI NƠI

Nhờ vào ca nô Thủi Tiên mà tui đã truy ra ni cô Thích Tâm Trí ở bên Nhựt Bổn là một ả Việt cộng nằm vùng.

Như nhiều lần Tran Hung tui đã khẳng định, để tồn tại và giữ vững quyền cai trị độc tôn, Việt cộng đã phát động phong trào "giữ đảng từ xa". Thông qua các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Việt cộng dễ dàng mua chuộc, lôi kéo những kẻ vì đồng tiền bán rẻ lương tâm cho Việt cộng, đồng thời cũng nhờ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Việt cộng dễ dàng cấy NHỘNG ĐỎ ra hải ngoại trong thân phận du học sinh, tăng sinh, ni sinh.

Dưới đây là những bằng chứng khẳng định ni cô Thích Tâm Trí ở Nhựt Bổn là Việt cộng nằm vùng và những hình ảnh tui kèm theo là đường dây của những tên Việt cộng nằm vùng tự nguyện, bị mua chuộc./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật