Breaking News:

latest

CHỈ MONG NHƯ THẾ!

CHỈ MONG NHƯ THẾ!  Ông Trần Hồng Hà làm đến chức bộ trưởng mà không hiểu thế nào rừng nguyên sinh, thế nào là rừng thứ sinh và thế nào là rừ...

CHỈ MONG NHƯ THẾ!

 Ông Trần Hồng Hà làm đến chức bộ trưởng mà không hiểu thế nào rừng nguyên sinh, thế nào là rừng thứ sinh và thế nào là rừng nhân sinh. Nản thiệt!

 Rừng nguyên sinh là rừng chưa bị tác động tàn phá bởi con người đó cha nội! Rừng nguyên sinh không hẵn chỉ có các loài thực vật mà còn có hàng nghìn loại động vật sinh sống nơi đó. Vậy, Ông phục hồi các loài động/thực vật đó bằng cách gì? Trong khi đó, có nhiều loại động/thực vật chỉ thích nghi với môi trường sống của rừng nguyên sinh?

 Cho dù bây giờ các ông có trồng lại rừng, thả vào đó các loại thú, các loại chim, các loại bò sát và các loại côn trùng ....như lúc ban đầu, thì rừng đó cũng không thể gọi là rừng nguyên sinh được nữa. Bởi vì, nó đã bị con người tàn phá rồi thì làm gì còn nguyên nữa, mà gọi là nguyên sinh? Cũng như người phụ nữ đã ăn nằm với đàn ông rồi, cho dù có vá víu lại thế nào đi nữa, thì cũng không thể gọi người phụ nữ đó còn nguyên trinh được. Ông hiểu chưa?

 Thôi, làm ơn đừng có nghĩ đến chuyện phục hồi rừng nguyên thủy, nguyên sinh chi cho tốn thêm tiền thuế của dân mà chẳng được tích sự gì! Nhân dân chỉ mong các ngài đừng có chăm bẳm, dòm ngó, sống ký sinh vào những mảnh rừng ít ỏi còn lại. Như thế, các ngài đã vì dân, vì nước lắm rồi. Đâu dám ước mơ đến chuyện phục hồi rừng nguyên thủy, nguyên sinh!

 Chỉ mong thế thôi!

Ngô Trường An


Không có nhận xét nào

Nội Bật