Breaking News:

latest

ĐỆ NHỨT PHU NHƠN LẶP LẠI TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VỀ PHIẾU BẦU GIAN LẬN

ĐỆ NHỨT PHU NHƠN LẶP LẠI TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VỀ PHIẾU BẦU GIAN LẬN  Chiều ngày 08/11/2020, Đệ nhứt phu nhơn Melania Trump nhận xét...

ĐỆ NHỨT PHU NHƠN LẶP LẠI TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VỀ PHIẾU BẦU GIAN LẬN 

Chiều ngày 08/11/2020, Đệ nhứt phu nhơn Melania Trump nhận xét về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, lặp lại rằng Tổng thống Trump đã vạch ra sự phân biệt giữa phiếu bầu "hợp pháp" và "bất hợp pháp". 

Bà viết trên Twitter rằng:

- Người dân Mỹ xứng đáng có các cuộc bầu cử công bằng;

- Mọi phiếu bầu hợp pháp - không bất hợp pháp - nên được tính. Chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ của mình với sự minh bạch hoàn toàn.

Tuy nhiên, vì ngậm phân Tàu cộng, CNN đã dựng chuyện nói rằng bà Melania Trump và con rể của Tống thống Trump khuyên Tổng thống nên rút lui, đúng là thứ bẻ con ngòi bút vì phân Tàu cộng./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật