Breaking News:

latest

KHÔNG CÓ CÁI NGU NÀO NHƯ CÁI NGU NÀO.

KHÔNG CÓ CÁI NGU NÀO NHƯ CÁI NGU NÀO.   Nhà trắng chưa tuyên bố ai là chủ nhân mới ngoài người chủ hiện tại là ngài Trump thì bọn thổ tả kin...

KHÔNG CÓ CÁI NGU NÀO NHƯ CÁI NGU NÀO.  


Nhà trắng chưa tuyên bố ai là chủ nhân mới ngoài người chủ hiện tại là ngài Trump thì bọn thổ tả kinh dị đã loan tin ông Biden là chủ mới như đúng rồi.

Một khi có bằng chứng thu thập đầy đủ về việc gian lận bầu cử thì sớm muộn gì ứng cử viên Biden thứ nhất sẽ bị loại và thứ nhì sẽ phải đối diện với pháp luật và nếu xét có tội thì sẽ bị ngồi tù chứ ở đấy mà đòi làm tổng thống.

Hãy đợi xem. Cái bẫy đã thiết lập rất lâu rồi.

Có lúc ta phải bịt tai lại để nhìn sự thật cho rõ.  Và cũng có lúc ta cần phải nhắm mắt lại để nghe sự thật cho tỏ tường.

Và có lúc ta phải bịt tai, che cả mắt để cảm nhận được sự thật.

Sau đấy ta có thể mở mắt và không bịt tai nữa vì ta đã biết chấp nhận và đối diện với sự thật.

Và bây giờ ta nên dùng cái miệng.

Tịnh Như Không


Không có nhận xét nào

Nội Bật