Breaking News:

latest

TIÊU CHUẨN ĐỘC TÀI

TIÊU CHUẨN ĐỘC TÀI Điều gì đã cho phép Facebook hay Twitter gắn nhãn và cảnh báo các bài viết? Họ dựa vào tiêu chuẩn cộng đồng mà họ tự đặt ...

TIÊU CHUẨN ĐỘC TÀI

Điều gì đã cho phép Facebook hay Twitter gắn nhãn và cảnh báo các bài viết? Họ dựa vào tiêu chuẩn cộng đồng mà họ tự đặt ra. Ngay cả nguồn dẫn lẫn những nội dung được nhắc bên dưới cũng là do ý chí chủ quan của họ mà ra.

Nó là sự vi phạm quyền tự do ngôn luận một cách trắng trợn và công khai. Họ đã trở thành tiêu chuẩn của cộng đồng và có sức mạnh tư pháp chỉ đơn thuần dựa trên nền tảng công nghệ mà họ có thể kiểm soát những vấn đề mà họ cho là vi phạm.

Từ khi nào nước Mỹ đã trở thành một nước độc tài với sự công khai trắng trợn như vậy?

Và sau tất cả những “rắc rối” hay “trục trặc” về bầu cử ở nhiều nơi, Giám đốc an ninh bầu cử đã vừa bị sa thải vì ra tuyên bố rằng đây là cuộc bầu cử an toàn nhất từ trước cho tới nay. Đó hẳn là một trò đùa lố bịch nhất trước thực tế và đòi hỏi về chức trách của một cơ quan an ninh.

Chúng ta đang chứng kiến những trò đùa lố bịch nhất về sự vô nguyên tắc của sự độc tài chưa từng có.


Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật