Breaking News:

latest

TỔNG THỐNG TRUMP TIẾP TỤC LỌC MÁU Ở BỘ AN NINH NỘI ĐỊA & CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG

TỔNG THỐNG TRUMP TIẾP TỤC LỌC MÁU Ở BỘ AN NINH NỘI ĐỊA & CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG Trong lúc mọi bằng chứng gian lận cử tri sờ sờ ra đó và ...

TỔNG THỐNG TRUMP TIẾP TỤC LỌC MÁU Ở BỘ AN NINH NỘI ĐỊA & CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG
TỔNG THỐNG TRUMP TIẾP TỤC LỌC MÁU Ở BỘ AN NINH NỘI ĐỊA & CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG

Trong lúc mọi bằng chứng gian lận cử tri sờ sờ ra đó và những người liêm chính trong chánh quyền liên bang, trong Lưỡng viện đang cùng với Tổng thống Trump quyết tâm đào xới, trả lại sự trong sạch cho Nước Mỹ thì những kẻ sâu mọt đang ẩn núp trong chánh quyền liên bang lại già họng tuyên bố không có gian lận bầu cử.

Những tên nội gián này phải bị sa thải khỏi bộ máy hành pháp Hoa Kỳ, kẻ vừa bị Tổng thống Trump sa thải khỏi Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa - CISA đó là tên Bryan Ware, Trợ lý Giám đốc An ninh mạng của CISA. Kẻ tiếp theo phải cuốn hành lý rời khỏi CISA sẽ là tên Christopher Krebs, giám đốc của CISA.

Bởi vì, trong lúc hàng tấn bằng chứng gian lận bầu cử đã, đang phơi bày và sẽ bị đào xới thì CISA khẳng định rằng "không có bằng chứng" cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã bị tổn hại trong cuộc bầu cử năm 2020. Chúng cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử là thuyết âm mưu vì Tổng thống Trump đã thua cuộc trước Joe Biden.

Ngoài việc sa thải những tên chóp bu của CISA thuộc Bộ An ninh Nội địa - DHS ra thì tên Christopher Wray, giám đốc Cục điều tra liên bang - FBI cũng sẽ xách vali rời khỏi FBI vì tên này trước đây khăng khăng rằng không có chuyện gian lận cử tri bằng hình thức bỏ phiếu khiếm diện qua đường bưu điện. Trong khi đó Tổng thống Trump và các Đảng viên Cộng Hòa hàng đầu luôn đưa ra báo động sẽ có gian lận rất lớn khi bầu cử qua thơ.

Đầm lầy Nước Mỹ đang bị hút cạn với những cỗ máy bơm công suất lớn, ủng hộ gian lận bầu cử là hành vi tội ác chống lại dân Mỹ và bôi xấu giá trị dân chủ của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Chúng không có đủ đạo đức để tồn tại trong các cơ quan công quyền Hoa Kỳ./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật