Breaking News:

latest

ỦNG HỘ TT. TRUMP KHÁC . . . CUỒNG TRUMP.

ỦNG HỘ TT. TRUMP KHÁC . . . CUỒNG TRUMP.    Không có gì là hoàn hảo hay tuyệt đối cả, trừ sự . . . Vận động của tự nhiên.    Thể chế Tự do d...

ỦNG HỘ TT. TRUMP
KHÁC . . . CUỒNG TRUMP.

   Không có gì là hoàn hảo hay tuyệt đối cả, trừ sự . . . Vận động của tự nhiên.
   Thể chế Tự do dân chủ Mỹ và phương Tây đã bắt rễ sâu, vững chắc và trưởng thành. Cho phép khai phóng tối đa mọi năng lượng sống cá nhân và hạn chế thấp nhất mọi tiêu cực xã hội.
   Được vận hành rõ, ngay trong hệ thống bầu cử đang diễn ra hiện nay tại Mỹ. Từ các tiểu Bang đến Liên bang. Dẫu đường đi của biến cố, sự kiện lịch sử đôi khi cũng có những bước thăng trầm, quanh co tạm thời. Cần luôn hoàn thiện bổ sung. 
   Nhưng chắc chắn rồi những giá trị tốt đẹp tiến bộ bao giờ cũng chiếm ưu thế và thắng thế. Dù có lúc tưởng trừng như là không thể. Bởi cuộc sinh thành nào mà không trải qua đớn đau.
   Quan tâm đến bầu cử Mỹ và ủng hộ Tổng Thống Trump. Là quan tâm đến các chính sách cụ thể của Ông và nước Mỹ sẽ ảnh hưởng đến bối cảnh mới của Trật tự Thế giới và cục diện khu vực trong đó có Việt nam.
   Mà thời gian bốn năm qua đã bắt đầu mở ra những thuận lợi hơn bao giờ hết, cho công cuộc đấu đấu tranh trong Nước của người Việt. Đẩy lùi độc tài cộng sản và Hiện thực hóa khát vọng Tự do vươn lên của cả Dân tộc.
   Ủng hộ Tổng Thống Trump hay bất cứ một Tổng Thống Mỹ nào khác có chính sách như vậy. Là nằm trên đường hướng đó.
  Do đó khái niệm " Cuồng Trump ,, dùng để đánh đồng chung, là thiếu thực tế. Hơn nữa lại còn như là chủ ý của một vài cá nhân đang trà trộn ở phía chiến tuyến Đấu tranh với giới cầm quyền cộng sản. Và còn tự phong tự nhận mình là giới  " Tinh hoa ,, hay " Có số má ,, nay đã . . . Phát tâm, đảo chiều.
  Thực chất, do cũng chỉ là phi đường hướng và thiếu tầm nhìn. Nên rơi vào trạng thái " Nửa rơi, nửa chuột ,, mà dần lộ diện. Hay đang . . . Tự đào thải chính mình.

( 7. 11. 2020 ) Phan Anh Hữu
Không có nhận xét nào

Nội Bật