Breaking News:

latest

VỀ BỘ TÂY SƠN THUẬT LƯỢC

Về bộ Tây Sơn Thuật Lược Mình thấy bộ sách này được các nhà Quang Trung học khai thác triệt để, mặc dù cho đến nay chưa ai biết bộ sách này ...

Về bộ Tây Sơn Thuật Lược
Về bộ Tây Sơn Thuật Lược

Mình thấy bộ sách này được các nhà Quang Trung học khai thác triệt để, mặc dù cho đến nay chưa ai biết bộ sách này do ai viết và viết vào thời điểm nào.  Và riêng với các nhà nghiên cứu chủ đề Đô đốc Đặng Tiến Giản, họ còn đem bộ sách này ra làm bằng chứng là có tên Đô đốc Đặng Giản nào đó trong sử.

Nhưng mình thắc mắc là trong bộ sách này, có đoạn về tên "Trần Hưng Đạo" như sau:

****
Huệ đặt quan bí thư, mỗi tháng sáu lần chầu để giảng giải kinh sử. Huệ không có học cho nên không biết thư sách. Một ngày nọ, Huệ hỏi quan bí thư rằng : "Trong sách có chép việc gì ?", quan bí thư thưa : "Sách sử chép sự tích thiện ác của đế vương và lí do hưng phế để đời sau biết mà soi xét răn dè". Huệ nói : "Như thế thì từ xưa có ai nói đánh Tàu không ?", thưa rằng : "Nước ta có Trần Hưng Ðạo đánh quân Tàu ở sông Bạch Ðằng, Lê Thái Tổ đánh quân Tàu ở thành Ðông Quan ; nhưng đều là đánh chúng tiến sang, chớ chưa có tiến sang Tàu mà đánh chúng". Huệ lại nói : "Ta nay sẽ đánh Tàu cho ngươi xem", (quan bí thư là người ở Ngọc Ðông, tỉnh Thanh Hóa, tên họ chưa khảo ra)
Mà mình kiểm tra bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chỉ thấy có cụm từ Hưng Đạo Vương mà thôi.
Như vậy làm thế nào mà trong một bộ sách Hán ngữ xưa (xưa là thời quân chủ trước thế kỷ 20), lại có một vị danh nho hay ai đó mà viết tên "Trần Hưng Đạo" vậy bạn ?
Theo mình được biết, cái tên "Trần Hưng Đạo" là cái tên có vào thế kỷ 20 mà đúng không, còn trước đó, chỉ có Hưng Đạo đại vương, Hưng Đạo vương, hay Trần Hưng Đạo Đại Vương thôi mà đúng không ? Đâu có ai viết trơn tru là "Trần Hưng Đạo" thời xưa đâu ta ?

Vậy các thầy Hán Nôm hay các nhà nghiên cứu có ý kiến gì không ? Thời xưa có đúng là ông cha ta đã gọi Hưng Đạo Đại Vương là "Trần Hưng Đạo" không ?
Mà nếu ông cha người Việt thời xưa (xưa là thời quân chủ trước thế kỷ 20) không có viết trơn tru tên gọi "Trần Hưng Đạo" nào hết, thế thì với sự xuất hiện của danh từ "Trần Hưng Đạo" trong bộ Tây Sơn Thuật Lược, chúng ta đã có thể nói đây là một tác phẩm ngụy tạo ở thế kỷ 20 và cho nó vào thùng rác là được rồi chưa ?Mời bạnDĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏiThanksBrian


Không có nhận xét nào

Nội Bật