Breaking News:

latest

NÃO TRẠNG SÚC VẬT!

NÃO TRẠNG SÚC VẬT!  Có bạn hỏi, chú đã xây biệt thự bên safechat nhưng sao không thấy viết gì?  Thật ra, bên ấy chỉ toàn phe ta thì những gì...

NÃO TRẠNG SÚC VẬT!

 Có bạn hỏi, chú đã xây biệt thự bên safechat nhưng sao không thấy viết gì?

 Thật ra, bên ấy chỉ toàn phe ta thì những gì mình nói ra ACE đều biết, và trong số đó, còn có nhiều người hiểu biết hơn mình nữa kìa. Vì vậy, trên mạng xã hội, những gì mình nêu lên, với mục đích để cho mấy cái đầu bả đậu thông não. Nhất là hàng ngủ DLV. Cho dù đó là DLV làng nhàng hay DLV cao cấp (như tên DLV nửa tây nửa ta trong hình)

 Con người, trời ban cho đôi mắt để nhìn, tai để nghe và bộ não để suy nghĩ. Lâu nay lãnh đạo nhà nước vẫn cứ kiên định con số tăng trưởng GDP hằng năm tăng đều đặn 6-7%, cho dù, có những năm bị dịch bệnh, thiên tai, mất mùa, mất giá..... Nhưng, DLV vẫn cứ lấy theo đó tự hào đất nước phát triển hơn cả Âu, Mỹ?! Há há!!

 Chẳng có DLV nào biết đặt câu hỏi: GDP tăng trưởng hơn cả Mỹ, vậy tại sao mức lương CBCNVC VN  hàng chục năm qua vẫn thấp nhất trong khu vực? Và, GDP tăng trưởng như vậy thì đến khi nào mức lương của VN mới bằng các nước trong khu vực Đông Nam Á, để dân mình khỏi đi XKLĐ qua các xứ Mã, Sing, Đài?? Thậm chí đi XKLĐ qua cả Cam, Lào !

 Vấn đề đặt ra là, ta nghe nhà nước VN tăng trưởng GDP hằng năm cao chót vót. Ta thấy, hàng chục năm qua, dân ta vẫn ồ ạt chen nhau đi XKLĐ. Và ta dùng não để suy nghĩ. Nếu, các nước trong khu vực mức lương thấp hơn hoặc bằng nước ta thì dân có chịu bỏ quê hương đi qua bên ấy lao động không? Vậy, con số GDP mà lãnh đạo đưa ra đó có đúng hay không? 

 Đấy! Con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ. Nếu, chỉ biết nghe người khác nói rồi nói theo y chang như thế thì chẳng khác gì con trâu kéo cày, suốt đời làm theo lời bác nông dân sai bảo.

 Mang hình hài con người, nhưng não trạng thuộc loại súc vật. Đó chính là lực lượng DLV các loại!


Ngô Trường An

NÃO TRẠNG SÚC VẬT!
Không có nhận xét nào

Nội Bật