Breaking News:

latest

THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY

THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY Khi cánh tả dân chủ muốn suy diễn và áp đặt các sự liên kết từ ngôn từ của một người tới hành động của họ, và cho đến ...

THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY

THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY

Khi cánh tả dân chủ muốn suy diễn và áp đặt các sự liên kết từ ngôn từ của một người tới hành động của họ, và cho đến khi họ thực hiện được mục đích này, họ sẽ phá huỷ nền tảng dân chủ của đất nước họ và trên toàn thế giới. Khi họ có đủ quyền hành để theo đuổi mục đích quyền lực qua các sự quy chụp và áp đặt một tiến trình pháp lý dựa trên ngôn ngữ thông thường và ôn hoà, họ sẽ trở thành một mối đe doạ của bất kỳ ai trong xã hội đó.

Thật tệ hại khi chúng ta phải chứng kiến sự kiểm duyệt ngôn ngữ với mục đích chính trị của các nền tảng công nghệ, cho đến báo chí và rồi là các hành động của những nhà dân chủ cánh tả với toàn bộ phần còn lại không theo ý muốn của họ, trong khi bản thân họ luôn làm cho các vấn đề mà chính họ chống lại bởi bản thân họ rõ ràng hơn về mặt liên hệ giữa ngôn từ và hành động được tìm thấy trong đời sống.

Suốt nhiều năm qua, các nhà cánh tả dân chủ luôn cho thấy một điều rằng bản thân họ luôn nhắm đến mục đích để kiểm soát tất cả phần còn lại dù phải thực hiện bằng bất cứ phương thức nào đi nữa: vượt quá phạm vi của Hiến pháp (luận tội một thường dân tại quốc hội), vượt quá các tiêu chuẩn cơ bản về sự ôn hoàn và lòng thù ghét, vượt quá cả đạo đức chính trị mà họ luôn kêu gào phải trung thành để hàn gắn một đất nước chia rẽ. Nhưng thử hỏi đã ai đặt ra vấn đề sự chia rẽ đã và đang diễn ra là bởi ai ngoài chính cánh tả dân chủ cho thấy họ đang làm như vậy tốt hơn bất kỳ ai khác?

Đây chính xác là một trò chơi vương quyền hoàn toàn bị áp đảo bởi các thành phần “lớn” đã liên hiệp với nhau chống lại nền tảng Hiến pháp của họ. Sự trục xuất các quan điểm của những nghị sỹ tại quốc hội hoặc lập danh sách những người ủng hộ ứng viên thất cử cho thấy tính độc tài đang được lan toả và thực thi một cách triệt để nhất tại nơi mà là thành trì cuối cùng của tự do đối với nhân loại.

Chúng ta có thể trông chờ gì vào những lực lượng đang sẵn sàng trù dập và tiêu diệt đến cùng những sự đối lập mà là nền tảng cơ bản của dân chủ và tự do? Khi họ có quyền hành, không còn ai dám cất lên tiếng nói chống lại họ, mà chỉ cần sử dụng một từ có tính khích lệ hoặc với nghĩa bóng như “chiến đấu” cũng có thể trở thành một mũi tên bắn gục những người nói ra nó trong bát kỳ bối cảnh nào?

Một nhóm người nghĩ rằng chỉ cần bỏ đi các ngôn từ xác định giới tính là có thể đem lại bình đẳng một cách tuyệt đối, thì họ cũng sẵn sàng xoá bỏ được Thượng đế, đấng toàn năng đã tạo ra người Nam và người Nữ để cho nhân loại trở nên như ngày nay. Bay giờ, thay vì In God We Trust, sẽ là, In Democrat We must trust.

Lê Luân
THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY

Không có nhận xét nào

Nội Bật