Breaking News:

latest

CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Bài báo phản ánh về sự cố xe ô tô của hãng này đã bị gỡ, mặc dù nó vừa chỉ được đăng lên hai giờ đồng hồ với trườ...

CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bài báo phản ánh về sự cố xe ô tô của hãng này đã bị gỡ, mặc dù nó vừa chỉ được đăng lên hai giờ đồng hồ với trường hợp mới nhất, về một chiếc xe (thứ 5) nhãn Fadil gặp sự cố ngay trên cầu Bến Thuỷ, vẫn cùng một lỗi - gãy trục xe bánh trước.

Người tiêu dùng có quan tâm tới an toàn của bản thân và gia đình cũng như của người khác không? Người sản xuất có trách nhiệm minh bạch và xử lý các vấn đề đối với hàng hoá của mình hay không? Và truyền thông có hiểu rằng vấn đề thông tin là quan trọng thế nào với những yếu tố liên quan trực tiếp tới an ninh con người?
CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Cách nhanh nhất để làm tốt hơn mọi chuyện là xử lý triệt để nó chứ không phải tránh né nó thì nó sẽ biến mất. Sự tử tế của một xã hội cũng được nhìn nhận phần lớn từ những hành xử của những chủ thể có tác động trong kinh doanh, ngoài phạm vi hành động của chính quyền. Trong trường hợp này là an toàn của con người, bất kể ai trong xã hội, không loại trừ bất cứ người nào, kể cả những kẻ luôn giơ cao lòng tự hào dân tộc đơn thuần.

Hiệp hội kỹ thuật và khoa học công nghệ ở đâu? Hội bảo vệ người tiêu dùng ở đâu? Hội kiểm định đánh giá chất lượng ở đâu? Đây là chuyện của an toàn giao thông đối với xã hội, chứ không chỉ riêng của bất kể cá nhân nào. Một gói mỳ có chứa hàm lượng hoá chất lớn hơn cho phép, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể khiếu nại, để chúng phải bị thu hồi mà không cần phải là người giao dịch.

Nếu có lòng tự tôn để tự tôn trước thế giới, nó phải thực sự là một sản phẩm tốt và đảm bảo trong đó những thành tố thực sự có chất lượng. Ta không thể tự hào trong huyễn hoặc hoặc bất chấp sự khiếm khuyết của nó được. Muốn vươn tầm lên, phải thành thực nhìn nhận và đối đãi tốt nhất với chính người trong quốc gia mình trước. Nếu không thì làm gì có giá trị để tự tôn dân tộc?

Lê Luân


Không có nhận xét nào

Nội Bật