Breaking News:

latest

KHI GIẢI TỎA LÀM ĐƯỜNG, CÓ NÊN THU HỒI VÀ BÁN LẠI NHÀ VÀ ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG KHÔNG?

KHI GIẢI TỎA LÀM ĐƯỜNG, CÓ NÊN THU HỒI VÀ BÁN LẠI NHÀ VÀ ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG KHÔNG? Bài toán lợi ích này hồi còn ông Nguyễn Bá Thanh đã từng ...

KHI GIẢI TỎA LÀM ĐƯỜNG, CÓ NÊN THU HỒI VÀ BÁN LẠI NHÀ VÀ ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG KHÔNG?

KHI GIẢI TỎA LÀM ĐƯỜNG, CÓ NÊN THU HỒI VÀ BÁN LẠI NHÀ VÀ ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG KHÔNG?

Bài toán lợi ích này hồi còn ông Nguyễn Bá Thanh đã từng làm khá đại trà ở Đà Nẵng. Phải nói là rất thành công xét về lợi ích nhà nước. Nhưng xét về quyền dân sự của người dân (theo đúng Luật Đất đai và Luật Dân sự) thì hoàn toàn không đúng. Nhiều gia đình không nằm trong ranh giới mở đường cũng bị giải tỏa, rồi đền bù kha khá, nhưng nó xâm phạm quyền tự do lựa chọn của người dân, làm xáo trộn sinh hoạt của họ trên tài sản quyền SD đất đai hợp pháp của họ. 
Ở đây cần hiểu sự việc theo Quy tắc hiệu quả Pareto: Hiệu quả kinh tế Pareto chỉ đạt được khi làm tăng lợi ích cho chủ thể này mà không làm tổn hại lợi ích của bất kỳ chủ thể nào khác.

Lần này tp Hồ Chí minh lại tiếp tục làm "theo kiểu Đà Nẵng"

Tôi cho là rất thách thức và không dễ làm như ở Đà Nẵng. 

Giá trị đất tăng cao là thực tế. Nhìn thấy và muốn lợi dụng nó chỉ có mấy đám con buôn trong và ngoài chính quyền chứ nhiều người dân họ không quan tâm lắm. Họ chỉ muốn sống yên ổn trên mảnh đất của mình và nếu nhà nước làm đường thì họ được hưởng thêm tiện nghi mới...  Cớ gì giải tỏa họ để bán giá cao hơn? 

Phải chăng phải đi từ luật pháp chứ không phải đi từ giải pháp tư duy con buôn. 

1/ Phải có quy hoạch bài bản được phê duyệt cả một khu phố, dãy phố khi đường mở, buộc mọi người làm theo quy hoạch...
2/ Dùng công cụ thuế, chỉ thu khi người dân họ bán nhà cho người khác. Còn nếu họ để ở thì không có lý do gì thu thuế của họ.

Kim Van Chinh

Không có nhận xét nào

Nội Bật