Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MỘT CON NHỘNG CÁI ĐƯỢC CẤY VÀO MỸ ĐÃ THÀNH CÔNG…

MỘT CON NHỘNG CÁI ĐƯỢC CẤY VÀO MỸ ĐÃ THÀNH CÔNG…  Con “nhộng cái” lưu manh giả danh trí thức ,biến chất phò giặc Trung Quốc đánh chống người...

MỘT CON NHỘNG CÁI ĐƯỢC CẤY VÀO MỸ ĐÃ THÀNH CÔNG… 

Con “nhộng cái” lưu manh giả danh trí thức ,biến chất phò giặc Trung Quốc đánh chống người Việt Nam yêu nước ,ăn cơm nước Mỹ phò giặc Tàu .. Hiện tại công cuộc đấu tranh ,nó vô cùng phúc tạp ,phong trào đấu tranh hiện tại tồn tại của sự đối lập trong người đấu tranh được chia ra hai thành phần đấu tranh ,một theo sự vận động và phát triển tính chính danh của người đấu tranh thực thụ chính danh vì dân tộc ,vì đất nước và một theo chiều hướng đấu tranh “phần tử cơ hội và vụ lợi” đây chính là phần tử đấu tranh dân chủ đỏ ,cùng là đấu tranh nhưng đem lại những kết quả chiều hướng hoàn toàn trái ngược nhau nếu nhìn gốc độ sâu sắc tầm vĩ mô chung của công cuộc .....

Nhiều năm qua đồng bào ta ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đấu tranh đã mắc nhiều sai lầm mà ở đó là thời gian ,tiền bạc và tiền bạc đó nuôi dưỡng những nhân lực đấu tranh dân chủ nhưng tư tưởng chưa hình thành dân chủ vì tư tưởng ,ý thức họ luôn gắng liền cùng CNXH ,họ được chính quyền dựng lên ,dùng bài bản để trở thành người nổi tiếng trong đấu tranh hoặc sau khi bị bắt họ trở thành cánh tay đắc lực cho chính quyền Việt Nam …Người dấu tranh chính danh nên nhớ rằng cái gì cũng có giá trị của nó ,nếu muốn được giá trị tự do tỵ nạn chính trị bên đất nước tự do ( như Mỹ - Đức… ) khi đang trong ngục tù cộng sản thì phải chấp nhận làm giá trị cho chính quyền Việt Nam …

Condition Of Slavery”


Không có nhận xét nào

Quảng Cáo