Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGAY CẢ ĐÓNG KỊCH CŨNG NGANG NHIÊN VÀ TRẮNG TRỢN.

NGAY CẢ ĐÓNG KỊCH CŨNG NGANG NHIÊN VÀ TRẮNG TRỢN. Ở các nước dân chủ nhiệm kỳ của quốc hội khóa cũ chỉ kết thúc sau tổng tuyển cử.Ở Mỹ ngày ...

Vương Đình Huệ

NGAY CẢ ĐÓNG KỊCH CŨNG NGANG NHIÊN VÀ TRẮNG TRỢN.

Ở các nước dân chủ nhiệm kỳ của quốc hội khóa cũ chỉ kết thúc sau tổng tuyển cử.Ở Mỹ ngày 3/11 bầu cử nhưng phải đến 3/1 năm sau khóa cũ mới kết thúc nhiệm kỳ và bàn giao cho quốc hội khóa mới.

Ở Việt Nam thì lạ kỳ :quốc hội khóa cũ miễn nhiệm các chức vụ của quốc hội lần lượt từ chủ tịch cho đến các ủy ban của quốc hội và bầu người mới vào các vị trị trước khi  kỳ bầu cử quốc hội diễn ra. Khác với chức danh tổng bí thư được bầu trong đại hội đảng , các chức danh như thủ tướng chính phủ,chủ tịch nước cũng được miễn nhiệm và được bầu trước khi có ý kiến của dân.

Giả sử dân không bầu Vương Đình Huệ trong kỳ bầu cử ngày 25/4 thì Vương Đình Huệ không là đại biểu quốc hội thì làm sao có thể là chủ tịch ?

Thưa rằng kỳ bầu cử 25/4 chỉ đặt ra cho có lệ. Chắc chắn 100% rằng Vương Đình Huệ sẽ trúng cử vì đảng là kẻ đưa ra danh sách ứng cử viên quốc hội theo khu vực hơn nữa đảng là kẻ kiểm phiếu không có đối lập giám sát. Cho dù Vương Đình Huệ không trúng cử đảng cũng bảo dân đã bầu 99,9% chẳng ai biết.

Vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện một tân chủ tịch quốc hội khác tuyên thệ sau 25/4 ngoài Vương Đình Huệ.

Vấn đề ở đây chính là trí não của đội ngũ mang danh trí thức Việt Nam. Đã đành bầu bán chỉ là kịch nhưng kịch cũng phải phản ánh đời thực, phải căn cứ vào thực tế ,vào những logic sơ đẳng.

Luôn mồm bảo "chế độ ta là chế độ dân chủ nhất thế giới" nhưng ngay cả chuyện đóng kịch bầu bán cũng lòi tẩy thì nói dân chủ cái giề?

Cụ Tản Đà nói :" Cũng tại thằng dân ngu quá lợn. Cho nên quân nó mới làm quan". Diễn nôm ra ở đây là "Cũng tại thằng dân hèn quá nên Vương Đình Huệ mới làm chủ tịch quốc hội không cần phiếu dân". Ít ra trí thức Việt cũng phải lên tiếng trên các diễn đàn để Bộ Chính trị không phải khinh dân trắng trợn như thế.

Đòi hỏi các anh làm được như dân Hồng Kông với "cách mạng dù" biểu tình liên tục trong hàng tháng để chống lại quy chế "đảng cử dân bầu" là quá sức. Bởi các anh giờ buông xuôi rồi.

Khi cơ quan làm luật (quốc hội) là người của đảng thì luật là do đảng đặt ra, quan tòa là người của đảng, báo chí cũng là phe đảng. Vậy thì đảng bảo cụ Kình là phản động, tử hình hai con Công Chức của cụ cũng là quyền của đảng.

Dân bảo thử coi cộng sản có dám không là ngây thơ. Có gì mà không dám khi luật pháp công an, quân đội đều nằm trong tay chúng. Nếu chúng không làm chẳng qua là để mị dân bằng tròi "ơn đảng,ơn bác" khoan hồng mà thôi.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào

Quảng Cáo