Breaking News:

latest

CHUYỆN QUỐC HỘI XỨ ĐÔNG NÀO

CHUYỆN QUỐC HỘI XỨ ĐÔNG NÀO Chuyện về Luật Bầu cử Quốc hội nước "Cọng huề xuống hố cả nút VN" như sau.  Theo luật, người dân bầu đ...

CHUYỆN QUỐC HỘI XỨ ĐÔNG NÀO

CHUYỆN QUỐC HỘI XỨ ĐÔNG NÀO

Chuyện về Luật Bầu cử Quốc hội nước "Cọng huề xuống hố cả nút VN" như sau. 

Theo luật, người dân bầu đại biểu mới. Những đại biểu này sẽ họp. Cuộc họp này thì người chủ xị vẫn là bà Ngân áo dài. Tại cuộc họp nầy, bà Ngân tuyên bố rút lui để các đại biểu mới bầu ra chủ tịch quốc hội mới. Nói cách khác, những đại biểu quốc hội mới được bầu sẽ họp bầu ra chủ tịch quốc hội theo nhiệm kỳ của họ. 

Sự logic là, người dân bầu đại biểu xong, các đại biểu mới sẽ bầu chủ tịch. Cuộc họp các đại biểu bầu chủ tịch này mới gọi là Quốc hội. Cũng như có cha mẹ mới sinh ra đứa con, có miếng ăn vào mồm xong mới tiêu hóa thải ra cứt. Đó là logic.

Nghe thông tin quốc nội, bầu cử đại biểu quốc hội diễn ra vào cuối tháng 5/2021. Sau khi có các vị đại biểu này, họ mới họp và bà Ngân từ nhiệm vì hết nhiệm kỳ. Sau đó, các đại biểu mới bầu lên chủ tịch quốc hội. 

Bỗng nhiên, theo dõi thông tin, thấy ngày 30/3/2021, đại biểu quốc hội mới chưa bầu, chưa có. Phẹt một phát, toàn người nhiệm kỳ trước đã bầu ra ông Vương Đình Huệ, chủ tịch của nhiệm kỳ chưa tới. Mới tháng 3 đã bầu cho người ở tháng sáu. 

Ông Trọng đã từng nói, pháp luật phải dưới cương lĩnh đảng cộng sản. Ai cũng biết, đảng cộng sản độc quyền lũng đoạn quốc gia, lũng đoạn quốc hội. Biểu hiện rõ ràng, Luật Bầu cử Quốc hội chỉ là miếng giấy vụn bằng cơ chế đảng lãnh đạo. Và nay, những mảnh giấy về luật bầu cử này đã bị xé ra, vừa làm giấy ăn lau miệng, vừa làm giấy vệ sinh chùi đít, trong cùng bữa ăn tiêu hóa ngược.

Nghĩa là, sinh con xong rồi mới sinh cha, thuộc quái thai lộn giống. Như tiêu hóa ngược, ăn từ miệng trôn những vật nhão màu vàng và tiêu hóa ra, nói mẹ ra là, ỉa ra đằng mồm.

Nói giả sử, đến cuối tháng 5/2021, người dân sáng trí đồng lòng không bỏ phiếu bầu Vương Đình Huệ làm đại biểu quốc hội; cùng các cơ quan bầu cử địa phương trung thực không gian lận. Lúc đó, chẳng lẽ, chủ tịch quốc hội không phải đại biểu quốc hội hay sao. Chẳng lẽ Tập Cận Bình đem quân và phiếu bầu khác sang Việt Nam cưỡng chế  cả dân tộc.

Vuong Pham Nhat


Không có nhận xét nào

Nội Bật