Breaking News:

latest

CÓ ĐÚNG LÀ VUA TỰ ĐỨC COI THỜI HÙNG VƯƠNG LÀ THỜI HUYỀN HOẶC TRÂU MA RẮN THẦN NHƯ THẦY LÊ VĂN LAN ĐÃ KHẲNG ĐỊNH KHÔNG ?

Có đúng là vua Tự Đức coi thời Hùng Vương là thời huyền hoặc trâu ma rắn thần như thầy Lê Văn Lan đã khẳng định không ?  Cũng trong bài viết...

Có đúng là vua Tự Đức coi thời Hùng Vương là thời huyền hoặc trâu ma rắn thần như thầy Lê Văn Lan đã khẳng định không ? 

Cũng trong bài viết Thời đại Vua Hùng là có thật đăng trên báo Tuổi Trẻ (xem >> https://tuoitre.vn/gs-le-van-lan-thoi-dai-vua-hung-la-co-that-20210420221532255.htm)
Có đúng là vua Tự Đức coi thời Hùng Vương là thời huyền hoặc trâu ma rắn thần như thầy Lê Văn Lan đã khẳng định không ?, ngoài việc thầy Lan đã nói bậy là sách Việt Sử Lược bên Tàu có viết Hùng Vương 
(xem >> https://www.facebook.com/groups/3740991775941288/permalink/5556934197680361/), thầy lại còn khẳng định thêm một điều khác là:
****
Theo ông Lan, chính vua Tự Đức của nhà Nguyễn vốn nổi tiếng là một nhà vua uyên bác thì trong chỉ đạo các sử thần làm bộ sách lịch sử Khâm định Việt sử thông giám cương mục cũng ghi:

"Đây là những câu chuyện trâu, ma, rắn, thần. Vậy Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân chưa rõ nguồn cội và sự tích ra sao thì chép chữ nhỏ xuống dưới phụ chú cho mục Hùng Vương viết chữ to".

Việc vua Tự Đức coi đây là thời "trâu, ma, rắn, thần" bởi cuốn sách sử Việt đầu tiên nhắc tới thời Hùng Vương được biết tới cho đến nay là cuốn Đại Việt sử ký toàn thư, do Ngô Sĩ Liên (thời nhà Lê, thế kỷ XV) làm tổng chủ biên, có phần mở đầu gọi là phần ngoại truyện có tên Kỷ Hồng Bàng, nghĩa là chuyện huyền hoặc và lơ mơ, là phụ, chép thế thôi.

Tuy thế, Kỷ Hồng Bàng cũng được chia ba phần: Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương.

"Như vậy, thời Vua Hùng mà vua Tự Đức cho là huyền hoặc là do bắt nguồn từ việc Ngô Sĩ Liên viết Kỷ Hồng Bàng trong Đại Việt sử ký toàn thư", ông Lan nói.

****
Nhưng mình tra lại bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, phần Dụ Chỉ của vua Tự Đức, thì làm gì có việc vua Tự Đức khẳng định thời Vua Hùng là huyền hoặc như thầy Lan khẳng định ? Phần Dụ Chỉ của vua Tự Đức đã được dịch như sau:
****
Việc Kinh Dương và Lạc Long mà Sử Cũ đã chép, hoặc có, hoặc không, dầu có nhưng không nên thảo luận đến là hơn cả, thế mà Sử Cũ nhất luật chép bằng chữ lớn, và trong chỗ chép ấy lại phần nhiều mò mẫm những chuyện "ma trâu thần rắn", những thuyết hoang đường quái dị, không hợp lẽ thường. Vậy thì, đối với nghĩa "bỏ việc quái dị, nói việc bình thường" của nhà làm sử, có thể chép như thế được không ?
Vậy bộ Việt Sử thông giám cương mục này, chuẩn y cho chép bắt đầu từ đời Hùng Vương, để nêu rõ quốc thống nước Việt ta là trước từ đấy. Còn hai niên kỷ Kinh Dương và Lạc Long thì chuẩn cho chua phụ ở sau việc đời Hùng Vương, để hợp với nghĩa "nghi dĩ truyền nghi". 
*****
Có nghĩa là:

(1) Chính vua Tự Đức đã chuẩn y cho chép bắt đầu từ đời Hùng Vương, để nêu rõ quốc thống nước Việt ta là trước từ đấy

(2) Thời "trâu ma rắn thần" mà vua Tự Đức phê bình là phần trước thời Hùng Vương, tức Kỷ Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân.

Như vậy chính vua Tự Đức đã yêu cầu các sử quan chép bộ sử Cương Mục phải bắt đầu từ đời Hùng Vương, để nêu rõ quốc thống nước Việt ta là trước từ đấy. Còn kỷ Kinh Dương Vương & Lạc Long Quân thì chỉ chép phụ vào phần Hùng Vương, chứ không như sử Việt xưa, là chép riêng ra trước thời Hùng Vương.

Vậy làm gì có việc vua Tự Đức cho là thời Hùng Vương là "huyền hoặc" hoặc "ma trâu thần rắn" như thầy Lan khẳng định đâu bạn ? 

Xin bạn đừng nghe theo lời dạy của thầy Lê Văn Lan mà lại đi chọi đá vua Tự Đức nha.

Mời bạn tham khảo

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏiThanks

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật