Breaking News:

latest

SỰ IM LẶNG TỪ CÁT LINH – HÀ ĐÔNG CHO ĐẾN H&M…!

SỰ IM LẶNG TỪ CÁT LINH – HÀ ĐÔNG CHO ĐẾN H&M…! Cát Linh – Hà Đông – một đoạn đường sắt chỉ dài 13 km nhưng đã kéo dài 13 năm, đội vốn 10...

SỰ IM LẶNG TỪ CÁT LINH – HÀ ĐÔNG CHO ĐẾN H&M…!

SỰ IM LẶNG TỪ CÁT LINH – HÀ ĐÔNG CHO ĐẾN H&M…!

Cát Linh – Hà Đông – một đoạn đường sắt chỉ dài 13 km nhưng đã kéo dài 13 năm, đội vốn 10 ngàn tỷ với 8 lần vỡ tiến độ! Đó không chỉ là vấn đề về khâu kỹ thuật, hay năng lực quản lý yếu kém. Đó là nỗi nhục quốc thể! 

Thiệt hại kinh tế về mặt ngân sách có thể định lượng được! Nhưng đau đớn hơn, thiệt hại về việc đưa lợi ích quốc gia vào cái “bẫy” tín dụng đen của Trung Quốc liệu có thể đong đếm được không? 

Ai chịu trách nhiệm trước quốc gia, trước dân tộc cho sự thất bại của dự án này? Cho đến nay, tất cả vẫn rơi vào im lặng trong khi không ai biết khi nào đường sắt này chính thức được vận hành, khai thác!

Ai chịu trách nhiệm cho sự thiếu công khai, minh bạch trong việc chỉ định thầu cho một công Ty Trung Quốc?

Ai chịu trách nhiệm cho sự im lặng bất lực, thiếu kiên quyết trước lợi ích của đất nước, để mặc cho tổng thầu Trung Quốc lấp liếm, đùn đẩy trách nhiệm, làm cho dự án nhùng nhằng kéo dài cả chục năm, mà không có một động thái mạnh mẽ, rõ ràng?

Ai chịu trách nhiệm đẩy vị thế của quốc gia xuống hàng nhược tiểu thông qua việc chấp nhận các điều kiện vay vốn của dự án này?

Nói sang chuyện H&M chấp nhận đăng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc! Kể cả các thương hiệu xa xỉ như Louis Vutton, Gucci, Uniqlo, BMW… đều bám chân Trung Quốc, cũng không thể trách họ vì bản chất con buôn luôn xem lợi nhuận kinh tế là yếu tố sống còn! Nơi nào có lợi thì chúng ngả theo, cần gì biết đến Hoàng Sa, Trường Sa, hay Điếu Ngư thuộc về ai?

Vấn đề ở đây là: 

- Trong khi Tàu Cộng sẵn sàng lạm dụng sức mạnh siêu cường của mình, ngang ngược can thiệp buộc bọn con buôn đăng tải những thông tin theo tham vọng bành trướng của chúng, bất kể thông tin đó gây phương hại đến quyền lợi của quốc gia khác một cách phi pháp, 

- Trong khi người Việt khắp nơi bức xúc, đau lòng, sôi sục kêu gọi tẩy chay dữ dội những thương hiệu này,

… thì cho đến phía nhà chức trách Việt Nam vẫn im lặng, chưa có một tuyên bố gì về vấn đề này!

Hy vọng các cơ quan chức năng của Việt Nam đừng để nhân dân đơn độc trong cuộc chiến giữ thể diện và chủ quyền cho quốc gia!


Camara & Life

SỰ IM LẶNG TỪ CÁT LINH – HÀ ĐÔNG CHO ĐẾN H&M…!Không có nhận xét nào

Nội Bật