Breaking News:

latest

GỞI TỚI BAN TUYÊN GIÁO TW VÀ ĐÀI VTV

GỞI TỚI BAN TUYÊN GIÁO TW VÀ ĐÀI VTV Nếu nhằm mục đích tuyên truyền, mị dân, nhồi sọ...cho thế hệ trẻ chúng tôi thì cũng phải đầu tư nghiên ...

GỞI TỚI BAN TUYÊN GIÁO TW VÀ ĐÀI VTV

Nếu nhằm mục đích tuyên truyền, mị dân, nhồi sọ...cho thế hệ trẻ chúng tôi thì cũng phải đầu tư nghiên cứu các hình thức tinh vi chứ không nên dùng cách đơn giản lặp đi lặp lại những câu chữ như  : 

-  "Quân ta rút lui có chiến lược ( khi thua trận bị đánh cho tơi tả ).

-  "Dân miền Nam oằn mình dưới gót giày của đế quốc Mỹ xâm lược ( trong khi xe hơi và gắn máy chạy đầy đường ) .

- "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ( vi phạm hiệp định Genève mà chính ta"đã ký ) .

- "Chiến thắng Mậu Thân 1968 ( bộ đội chính quy Bắc Việt chết la liệt gấp 6 lần lính miền Nam ).

- "Dân miền Nam bị đế quốc Mỹ kiềm kẹp ( trong khi ta giải phóng tới đâu  thì dân luôn chạy về phía Nam để được bảo vệ ).

- "Giải phóng miền Nam ( mà không bao giờ nêu rõ giải phóng khỏi cái gì, giải phóng khỏi ai... Trong khi Mỹ đã rút quân từ 1973 )...

Đã mị dân thì phải tinh vi chứ không thể ngô nghê và phi lý như vậy được vì thời nay đã có internet rồi chỉ cần vài thao tác là google sẽ chỉ ra hết.

Đề nghị Ban tuyên giáo TW và VTV không được phép coi thường chúng tôi bằng hình thức xuyên tạc sự thật, lừa dối , mị dân...ấu trĩ như thời gian vừa qua đã làm , phải biết lừa đảo một cách sáng tạo mới có hiệu quả, và chúng tôi những người trẻ bị lừa cảm thấy được tôn trọng hơn.

Chúc quý Ban và quý Đài bớt ngu lại cho chúng tôi được nhờ !

Facebook: Song Huynh
Hình: Song Huynh chủ nhân bài viết

GỞI TỚI BAN TUYÊN GIÁO TW VÀ ĐÀI VTV


Không có nhận xét nào

Nội Bật