Breaking News:

latest

THẾ NÀO LÀ QUỐC KỲ ?

THẾ NÀO LÀ QUỐC KỲ ? Nhân chuyện em du học sinh giựt lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho cộng đồng NVHN tại Úc với 2 lập luận sau đây : - Lá c...


THẾ NÀO LÀ QUỐC KỲ ?

Nhân chuyện em du học sinh giựt lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho cộng đồng NVHN tại Úc với 2 lập luận sau đây :
- Lá cờ đó đại diện cho một chính thể đã mất.
- Quyền tự do ngôn luận.

Cả hai lập luận đều sai do nhận thức. Rất nhiều người cho rằng đ1o chỉ là những chú bò đỏ không nên chấp làm gì. Nhưng thật ra đây còn là suy nghĩ của nhiều người lớn.

- Thứ nhất cờ vàng 3 sọc là quốc kỳ của nước Việt Nam chứ không phải là của một chính thể đã mất.

Như thế nào là quốc kỳ ?

- Đó là một mảnh vải biểu trưng cho hồn thiêng sông núi của một quốc gia, dân tộc.
- Mỗi quốc gia có thể có nhiều triều đại cầm quyền khác nhau nhưng quốc kỳ chỉ có một. Chế độ có thể thay đổi nhưng quốc kỳ thì không.

Ví dụ: Trước cờ vàng 3 sọc Việt Nam có nhiều lá cờ khác nhau. Nhưng những lá cờ này đều là hoàng kỳ, tức là mảnh vải biểu trưng cho các triều đại phong kiến chứ không biểu trưng cho dân tộc Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng hoàng kỳ là quốc kỳ thật ra không phải.

- Quốc kỳ Việt Nam ra đời sau khi chính phủ Việt Nam được Nhật trao trả độc lập. Đó là thời chính phủ Trần Trọng Kim.

Từ lá cờ tam tài đến lá cờ vàng 3 sọc của Quốc gia Việt Nam chỉ là một sự cách tân, tức làm mới chứ không thay đổi. Nhiều người lầm tưởng quốc kỳ thay đổi nhưng không phải.

Từ thời kỳ VNCH dưới 2 thể chế độc tài và dân chủ 1954-1963 và 1967-1975 chính quyền thay đổi nhưng quốc kỳ Việt Nam vẫn chỉ có một. Đó là cờ vàng 3 sọc của Quốc gia Việt Nam đã được cách tân từ thời Việt Nam độc lập dưới chính phủ Trần Trọng Kim.

Tại sao 2 chế độ này không lập luận như cậu bé trên để bảo rằng :" Quốc gia Việt Nam" của Bảo Đại đã bị truất phế rồi thì cần gì giữ lại lá cờ vàng này ?

Lý do là vì họ biết rằng quốc kỳ chỉ có một. Chỉ có thể cách tân chứ không thể thay đổi.

Cờ đỏ sao vàng hiện nay là gì ?

Là mảnh vải biểu trưng cho việc dân tộc Việt Nam đang nằm dưới sự cai trị của một đảng chính trị chứ không phải quốc kỳ. Lá cờ này cũng tương tự như hoàng kỳ dưới chế độ quân chủ ngày xưa. Đảng CSVN cũng là một nền quân chủ tồn tại tạm thời và lá cờ này cũng mang tính tạm thời.

Điều này cũng giống như Nga, Đức và Bungari sau này đều thay lá cờ của các đảng cộng sản bằng lá quốc kỳ thực sự có trước đó.

Cho nên em du học sinh này đang kéo lá quốc kỳ của em xuống và giẫm đạp lên nó.

- Về quyền tự do ngôn luận : em chỉ đúng khi lá cờ đó là tài sản của em. Khi lá cờ là của cộng đồng thì nó không còn là quyền tự do ngôn luận. Em đã phạm vào tội hủy hoại tài sản của người khác hay của cộng đồng.

Kết luận : Em này đã bôi nhọ hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam trong đó có em và can tội hủy hoại tài sản chung.


Dương Hoài Linh


Không có nhận xét nào

Nội Bật