Breaking News:

latest

PHƯƠNG HẰNG LÒ VÔI NẾU KHÔNG R.ÉO T.ÊN CA LẺ THỦI TIÊN VÀ Ả TRỌC ĐỎ BÊN NHỰT BỔN THÌ H.ÈN LẮM

PHƯƠNG HẰNG LÒ VÔI NẾU KHÔNG R.ÉO T.ÊN CA LẺ THỦI TIÊN VÀ Ả TRỌC ĐỎ BÊN NHỰT BỔN THÌ H.ÈN LẮM Năm ngoái, khi miền Trung q.uằn q.uại bởi nhơn...

PHƯƠNG HẰNG LÒ VÔI NẾU KHÔNG R.ÉO T.ÊN CA LẺ THỦI TIÊN VÀ Ả TRỌC ĐỎ BÊN NHỰT BỔN THÌ H.ÈN LẮM
PHƯƠNG HẰNG LÒ VÔI NẾU KHÔNG R.ÉO T.ÊN CA LẺ THỦI TIÊN VÀ Ả TRỌC ĐỎ BÊN NHỰT BỔN THÌ H.ÈN LẮM

Năm ngoái, khi miền Trung q.uằn q.uại bởi nhơn tai do Việt cộng gây ra thì hiện tượng ca lẻ Thủi Tiên nổi lềnh phềnh như gỗ mục theo dòng lũ. Ngay lúc đó, thằng nhiều chuyện "ai nó cũng đ.ánh p.há" này đã bơi ngược lại đám đông cuồng muội khi cảnh giác về hành vi của Thủi Tiên.

Mèn đéc ơi ! Gạch đá quăng tứ tung ngập nhà tui luôn nhưng không sao cả vì thằng tui có sở trường đi guốc trong lòng cộng sản và cái xấu, cái ác do cộng sản tạo ra. Lúc đó, thằng tui đã mò ra ả trọc đỏ bên Nhựt Bổn có liên quan mật thiết với Việt cộng, với hài nhảm Hoài Linh, ca nô Phi Nhung, ca lẻ Thủi Tiên. 

Túm lại, tụi nó là một bọn với nhau, không có tốt lành con mẹ gì cả. Nay ả Phương Hằng "dũng cổm" tấ.n c.ông vào tụi nó mà điển hình là hài nhảm Hoài Linh, ca nô Phi Nhung mà không kéo ca lẻ Thủi Tiên và ả trọc đỏ trụ trì bên Nhựt Bổn kia thì gan của ả Phương Hằng cũng chỉ là gan thỏ, livestream vạch mặt tụi showbiz Vẹm chỉ là mịnh lịnh của Việt cộng mà thôi./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật