Breaking News:

latest

VIỆT NAM, MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ ...

VIỆT NAM, MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ ...  - Thiếu tiền mua vacxin. Nhưng thừa tiền xây tượng đài.  - Tuyên bố đã nghiên cứu sản xuất được vacxin Co...

VIỆT NAM, MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ ...

VIỆT NAM, MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ ... 

- Thiếu tiền mua vacxin. Nhưng thừa tiền xây tượng đài. 

- Tuyên bố đã nghiên cứu sản xuất được vacxin Covid-19. Nhưng lại xin “ tiếp cận “ vacxin từ nước khác . 

- Xây miễn phí bệnh viện, trường học cho Lào, Căm, Cu. Nhưng Kinh tế , Y tế, Giáo dục lại không bằng họ. 

- Không tự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng lại cho quân đi giữ hoà bình ở tận Châu Phi.

- Tặng các nước khác cả trăm tấn gạo. Nhưng  người dân miền Trung lại nghèo đói không có ăn. 

- Nghiên cứu vũ trụ đưa người lên không gian. Nhưng nông nghiệp lạc hậu như thời tiền sử. 

- Chết bởi ung thư, TNGT, giết người khá cao. Nhưng người dân vẫn lạc quan yêu đời. 

- Những người thù ghét , đánh, chửi nước Mỹ. Nhưng chính kẻ đó lại rất muốn sang Mỹ. 

- Là đất nước có chỉ số hạnh phúc gần nhất thế giới. Nhưng ai cũng muốn bỏ trốn ra đi.

* Thật tôi chẳng hiểu thế này là thế nào. Cần lắm một lời giải thích ...


Từ Đức Minh

Không có nhận xét nào

Nội Bật