Breaking News:

latest

NGHỆ THUẬT NÂNG NHAU LÊN CỦA VIỆT CỘNG QUA TRÒ CHƠI BẬP BÊNH CỦA VẸ.M C.ÁI PHƯƠNG HẰNG & CỘ.NG P.HỈ CON TRƯƠNG QUỐC HUY

NGHỆ THUẬT NÂNG NHAU LÊN CỦA VIỆT CỘNG QUA TRÒ CHƠI BẬP BÊNH CỦA VẸ.M C.ÁI PHƯƠNG HẰNG & CỘ.NG P.HỈ CON TRƯƠNG QUỐC HUY Khi ả nú.m đ.ộc ...

NGHỆ THUẬT NÂNG NHAU LÊN CỦA VIỆT CỘNG QUA TRÒ CHƠI BẬP BÊNH CỦA VẸ.M C.ÁI PHƯƠNG HẰNG & CỘ.NG P.HỈ CON TRƯƠNG QUỐC HUY

Khi ả nú.m đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh l.àm l.ộ chú bộ đội Trương Quốc Huy n.úp trong Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (nhưng tên cộng phỉ con này đã từng ph.ang vô lưng Việt Nam Cộng Hòa rằng Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi) thì V.ẹm c.ái Nguyễn Phương Hằng được lịnh của tuyên giáo Ba Đình phải lấy lại hình ảnh của cộng p.hỉ con Trương Quốc Huy bằng cách t.ấn công đồng chí Trương Quốc Huy của ả.

Về việc khẳng định Trương Quốc Huy là cộng p.hỉ con thì Tran Hung tui đã nói sơ sơ nhiều lần rồi và lần này cũng vậy, tui chỉ nói sơ sơ qua những bằng chứng dưới đây vì tên cộng p.hỉ con Trương Quốc Huy, Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Văn Đài,... tui chưa đi vào trọng tâm do tui đang ưu tiên v.ạch m.ặt những tên Việt cộng nằm vùng thuộc hàng tiền bối của tụi này như tên Võ Đại Tôn, Lê Trọng Quát, m.a tă.ng Thích Không Tánh của đ.ám t.rọc Ấn Quang,... để sau đó quỳ vị dễ dàng nhận ra đám cộng phỉ con này.

Sơ sơ về trò tung hứng để nâng nhau lên giữa Vẹm c.ái Phương Hằng với cộng phỉ con Trương Quốc Huy như sau:

1. Trên trang N10TV (Trương Quốc Huy) Fans Group có bài viết của ả Nguyễn Thị Hồng Tuyền với nội dung bảo vệ cho cộng p.hỉ con Trương Quốc Huy và t.ấn cô.ng V.ẹm cá.i Nguyễn Phương Hằng.

Vậy Nguyễn Thị Hồng Tuyền là ai mà bảo vệ cho cộng p.hỉ con Trương Quốc Huy? Sau vài phút "truy tra", Tran Hung tui nhận ra ả này là cháu ngon của hồ chí minh, sống ở Biên Hòa, gia đình rất khá giả, hành nghề mua bán gốm xứ tân và cổ.

Quý vị muốn biết ả ta là ai hoặc fan cuồng của c.ộng p.hỉ con Trương Quốc Huy muốn phản biện để bảo vệ cho thần tượng của mình thì hãy nhìn kỹ những tấm hình tui đăng ở dưới kia.

2. Rõ ràng, báo chí Việt cộng ra rả lên án c.ộng p.hỉ con Trương Quốc Huy, đặc biệt là trung đoàn bò đỏ. Những hình ảnh dưới đây khẳng định ả Nguyễn Thị Hồng Tuyền cũng là bò đỏ cháu ngon của Hán tặc hồ chí minh.

Vậy tại sao ả bò đỏ Nguyễn Thị Hồng Tuyền lại h.ùa theo phe giặc để t.ấn công phe mình là ả V.ẹm c.ái Nguyễn Phương Hằng? Hahaha, đây chính là sơ hở rất lớn của Việt cộng nằm vùng vì chúng ngỡ ai cũng khờ khạo, dễ dụ dỗ.

Kết luận:

- Chỉ có đồng chí, đồng rận với nhau mới bảo vệ cho nhau mà bò đỏ Nguyễn Thị Hồng Tuyền bảo vệ cho cộng phỉ con Trương Quốc Huy là không thể chối cãi.

- Việc V.ẹm c.ái Phương Hằng giả đò tấ.n c.ông vào cộ.ng p.hỉ con Trương Quốc Huy chỉ là trò chơi bập bênh "tao xuống mày lên" của Việt cộng mà thôi.

Tại sao Tran Hung tui khẳng định điều này? Tại vì tui đang truy tra tên m.a tăng Thích Không Tánh bằng sự xâu chuỗi lại những tên tr.ọc đ.ỏ, bút nô trước đây đã được Việt cộng bọc bạc bằng trò chơi tung hứng tương tự như Vẹ.m cá.i Phương Hằng với c.ộng p.hỉ con Trương Quốc Huy hiện nay qua 02 tên tiêu biểu là Thích Tuệ Sỹ - Phạm Văn Thương và Thích Trí Siêu -Lê Mạnh Thát, hai tên này là môn đồ của á.c tăng Thích Trí Độ thuộc Ấn Quang Trung phần, đám á.c tăng v.ấy m.áu đồng bào Huế vào Tết Mậu Thân năm 1968 và trước khi là đã tham gia tích cực vào lực lượng đá.nh p.há chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Hồi đó, vào năm 1988, Việt cộng c.hụp cho 02 tên m.a tăng là Thích Tuệ Sỹ - Phạm Văn Thương và Thích Trí Siêu -Lê Mạnh Thát bản án T.Ử H.ÌNH. Nhưng cuối cùng thì hổng có thực hiện mà cả hai tên này còn được thả tự do và sau này được báo chí Việt cộng đăng loạt bài của tên Lê Manh Thát khi hắn cho rằng không có chuyện Triệu Đà cướp nước ta nhờ vào kế cho con trai là Trọng Thủy lấy Mỵ Châu con gái của Thục Phán An Dương Vương để lừa trộm nỏ thần rồi xua quân lật đổ An Dương Vương vì theo hắn các đời Vua Hùng kéo dài tới Hai Bà Trưng mà không có nhà Thục Phán An Dương Vương. Đây là âm mưu làm lệch tư tưởng kháng Tàu của dân tộc Việt Nam vì tên Lê Mạnh Thát đã cố tình c.ắt giảm đi cái chuỗi dài nô lệ giặc Tàu 1000 năm.

Bây giờ cũng vậy, Việt cộng hay tung chiêu trò bập bênh để nâng cấp chim mồi của nó lên qua việc cho báo Vẹm lên án những con chim mồi của nó lên qua các phiên tòa tạo ra tù nhơn lương tâm, tạo ra những kẻ "đào tị" cộng sản,... và chia lực lượng bò đỏ ra 02 phe, một phe bảo vệ cho chim mồi A và một phe bảo vệ cho chim mồi B khi chim A m.ổ chim B,...

Nhưng Việt cộng quên rằng, lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh của Việt Nam Cộng Hòa đang còn rất đông, họ rất siêu phàm, bản lãnh, trí huệ dù họ chưa liên kết lại với nhau như lũ chim mồi của Việt cộng vì họ thấy trong lúc tranh tối tranh sáng hiện nay là chưa phù hợp để đoàn kết lại vì sẽ dễ bị Việt cộng nằm vùng cao cấp trà trộn vào./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật