Breaking News:

latest

TIẾP TỤC G.ẮP RA MỘT C.ON G.IÒI VIỆT CỘNG Ở KHU V

TIẾP TỤC G.ẮP RA MỘT C.ON G.IÒI VIỆT CỘNG Ở KHU V Sau khi g.ắp ra một con g.iòi Việt cộng xứ nấu g.iả danh "ch.ống cộng", cùng với...

TIẾP TỤC G.ẮP RA MỘT C.ON G.IÒI VIỆT CỘNG Ở KHU V

Sau khi g.ắp ra một con g.iòi Việt cộng xứ nấu g.iả danh "ch.ống cộng", cùng với cộng p.hỉ con Huỳnh Quốc Huy, vợ chồng bò đỏ Nguyễn Minh Chánh - Nguyễn Mỹ Liên ủng hộ giải pháp Việt Nam Cộng Hòa do thân cộng Lê Trọng Quát và m.a tăng Thích Không Tánh, chánh trị sự Cao Đài chơn truyền Hứa Phi thì nick Alice Nguyen đã bị report 30 ngày, trước đó là nick Trần Hùng cũng ra đảo 01 tháng.

Những kẻ report nick Trần Hùng và Alice Nguyen không đâu khác chính là bọn Việt cộng nằm vùng này mà tên Đoàn Dũng quản trị viên của trang an ninh Việt cộng là trang Thảo luận kinh tế chính trị và xã hội Việt Nam là chủ chòm cùng với lực lượng đông đảo của nó. Ngày 25/01/2021, tên Đoàn Dũng này lập hẳn một trang có tên gọi "V.ẠCH MẶT TÊN VIỆT CỘNG TRAN HUNG ĐỘI LỐT CỜ VÀNG". 

Vì không có thời gian truy tra tụi Việt cộng nằm vùng tép riu này nên lâu nay Tran Hung tui không để ý tới chúng mà chuyên tâm v.ạch mặt những tên cộm cán đang gia tăng p.há n.át bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng Hòa như tên thân cộng Lê Trọng Quát thủ tướng của chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa, tên m.a tăng Thích Không Tánh của đám á.c tăng Ân Quang.

May mắn cho tui là sau khi bị tụi nó cướp mất nick Tran Hung cách đây hơn tháng và report nick Trần Hùng và Alice Nguyen 30 ngày, hôm qua tui rảnh rỗi nên v.ác sú.ng đi s.ăn, nh.ắm vào con bò đỏ có nick Love Anh Chum, kẻ đã report tui sau khi tui comment đ.ối đ.áp.

Không khó để thợ săn Trần Hùng Sát Cộng chui tận ổ của nó và nhận ra điều thú vị là nick Love Anh Chum là tên Nguyễn Mỹ, một đảng viên của Việt gian cộng sản làm việc trong ngành đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, tên này sanh năm 1958 và từng là đồng quản trị viên trang Thảo luận về kinh tế chính trị và xã hội Việt Nam với tên Quang Tran, Đoàn Dũng,... mà tổng chỉ huy của tụi n.ó là Việt cộng nằm vùng Nguyễn Văn Đài - cộng p.hỉ con Huỳnh Quốc Huy.

Bằng status này, Trần Hùng Sát Cộng tui xin gởi lời cảnh báo tới những người DIỆT CỘNG chơn chánh hãy tránh xa những tên Việt cộng nằm vùng này để không bị an ninh Việt cộng b.ức h.ại nếu quý vị đang ở quốc nội. Đồng thời, với những người DIỆT CỘNG chơn chánh đang ở Khu V mà cụ thể là Quảng Nam - Đà Nẵng nếu quả cảm thì tìm tới nó để cho nó biết thế nào là sự tr.ừng p.hạt đích đáng dành cho loại Việt cộng nằm vùng.

Dưới đây là hình ảnh thật của Việt cộng nằm vùng Nguyễn Mỹ đang núp dưới cái nick Love Anh Chum. Nếu tên Nguyễn Mỹ - Love Anh Chum muốn cãi cùn thì xin mời vào đây để Trần Hùng Sát Cộng cho m.ày tâm phục khẩu phục luôn./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật