Breaking News:

latest

VỀ BÀI VIẾT PHÁP NGỮ LỜI THAN VÃN CỦA BÀ TRƯNG TRẮC DO ÔNG NGUYỄN ÁI QUỐC CHẤP BÚT

Về bài viết Pháp ngữ Lời than vãn của Bà Trưng Trắc do ông Nguyễn Ái Quốc chấp bút Năm 2013 trên báo Xưa & Nay, người ta đã phát hiện ra...

Về bài viết Pháp ngữ Lời than vãn của Bà Trưng Trắc do ông Nguyễn Ái Quốc chấp bút

Năm 2013 trên báo Xưa & Nay, người ta đã phát hiện ra và đặt câu hỏi là làm thế nào mà khi cho dịch lại bài viết Lời than vãn của Bà Trưng Trắc do Nguyễn Ái Quốc chấp bút, các cơ quan ngôn luận lẫn nhà sách ở Việt Nam thời Cộng Sản cả chục năm qua đã cắt xén luôn cái đoạn văn quan trọng mà ông Nguyễn Ái Quốc khen vua Gia Long lên tới mây (xem >> https://phamquynh.wordpress.com/2013/01/24/tu-mot-doan-van-cua-nguyen-ai-quoc-viet-ve-gia-long-bi-cat-bo/ hoặc http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/mot-d-tai-khoa-hoc-thu-vi%CC%A3-ve-hai-tc-pham-cua-nguyen-ai-quc/).

Về bài viết Pháp ngữ Lời than vãn của Bà Trưng Trắc do ông Nguyễn Ái Quốc chấp bút

Không biết các cơ quan ngôn luận tại Việt Nam ngày nay đã cho dịch lại toàn văn bản gốc chưa, hay vẫn còn cắt xén để khỏi làm mất hình ảnh ông Nguyễn Ái Quốc nào đó chê vua Gia Long cõng rắn cắn gà nhà mà người Việt xưa nay được biết ?

Nhưng mình có tra lại thử bản gốc bài viết Pháp ngữ này, thì hóa ra chẳng những ông Nguyễn Ái Quốc khen vua Gia Long lên tới mây, mà ông còn khen cả hành động hy sinh cao cả của vua Gia Long khi phải gởi con là hoàng tử Cảnh qua Pháp nữa kìa.Tức là đoạn văn này "La deuxième fois, ce fut le jeune prince Canh, envoyé par son père, Gialong, à la cour du roi de France, Louis XVI", mà theo Google dịch là "The second time was the young Prince Canh, sent by his father, Gialong, to the court of the King of France, Louis XVI.", dịch Quốc ngữ nôm na là "Lần thứ hai là khi hoàng tử Cảnh, đã được gởi sang triều đình Pháp Louis XVI, bởi người cha là Gialong".Và đoạn văn "lần thứ hai" này chính là nằm giữa đoạn lần thứ nhất khen Trần Đế Quỹ đã lãnh đạo dân Nam đoạt được thắng lợi, và lần thứ ba khen "Tiếp đó là Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân - người ở ngôi ngay trước mi".Như vậy trong bài viết Pháp ngữ này, ông Nguyễn Ái Quốc chẳng những khen vua Gia Long lên tới mây vì sự tài giỏi của vị vua này, mà ông còn khen cả hành động yêu nước của vua Gia Long đã gởi hoàng tử Cảnh theo Bá Đa Lộc sang triều đình Pháp điều đình nữa cơ đấy.Tức là ông Nguyễn Ái Quốc trong bài viết Pháp ngữ này, khen ngợi cho việc vua Gia Long gởi con sang Pháp để điều đình, coi đây là một hành động vì nước cao cả, chứ làm gì như ông Nguyễn Ái Quốc sau này mắng chửi vua Gia Long "Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà / Khác gì cõng rắn cắn gà / Rước voi dầy mả thiệt là ngu si" đâu há.Đây, bài viết Pháp ngữ này bạn coi tại đây >> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k400439g/f3.item.zoomCòn bạn muốn tải bản dạng khủng thì tải tại đây >> https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/bpt6k400439g/f3/full/full/0/native.jpg

Về bài viết Pháp ngữ Lời than vãn của Bà Trưng Trắc do ông Nguyễn Ái Quốc chấp bút


Có khi ai đó cần dịch lại toàn bộ bài viết gốc đầy đủ để cho người Việt đọc đúng và đủ chứ nhỉ ? Còn báo chí bên Việt Nam, từ TuoiTre cho tới bao nhiêu bài báo khác, đều cắt luôn đoạn 2 (lẫn đoạn 1 khen vua Gia Long), chắc chúng ta khỏi cần tìm hiểu làm gì, đúng không bạn ? Đây mời bạn tham khảoBrian

Không có nhận xét nào

Nội Bật