Breaking News:

latest

VỀ QUYỂN PHỦ TẬP QUẢNG NAM KÝ SỰ - VỀ LUẬT LỆ PHỤ NỮ KHÔNG DÙNG QUẦN KHÔNG ĐÁY THỜI NGÀI BÙI TÁ HÁN

Về quyển Phủ tập Quảng Nam Ký Sự #phu_tap_quang_nam_ky_su Bài 4 - Về luật lệ phụ nữ không dùng quần không đáy thời ngài Bùi Tá Hán Theo quyể...

Về quyển Phủ tập Quảng Nam Ký Sự

#phu_tap_quang_nam_ky_su

Bài 4 - Về luật lệ phụ nữ không dùng quần không đáy thời ngài Bùi Tá Hán

Theo quyển Phủ tập Quảng Nam Ký Sự, thì một trong những luật lệ ngài Bùi Tá Hán đưa ra, vào năm 1545, sau khi đã lấy được xứ Quảng Nam, là "Phụ nữ không dùng quần không đáy, đồng loạt dùng quần như nam giới, nhuộm đà hoặc chàm để phân biệt nam, nữ"

Nhưng không hiểu làm thế nào mà đến tận thế kỷ sau, vào những năm 1620s khi ông Borri qua Đàng Trong, là một nhân chứng sống ở Đàng Trong, ông viết sách và tả là phụ nữ Đàng Trong lúc bấy giờ còn "mặc năm hoặc sáu lớp váy màu sắc khác nhau; lớp trong cùng dài tới đất khá nặng nề, trịnh trọng tới nỗi không thấy bàn chân họ ..." thế nhỉ ?

Nên mình thắc mắc, là thầy Trần Nghĩa của Viện Hán Nôm và các nhà Hán học thời xưa, đã so sánh về điều này chưa (và so sánh các điều khác mà mình nêu ra trong các bài viết khác chưa), trước khi đưa đến sự khẳng định, rằng là quyển Phủ tập Quảng Nam Ký Sự đáng tin cậy về mặt văn bản học ?

Mời bạn tham khảo

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi

Thanks
Brian

Về luật lệ phụ nữ không dùng quần không đáy thời ngài Bùi Tá Hán

Về luật lệ phụ nữ không dùng quần không đáy thời ngài Bùi Tá Hán


Không có nhận xét nào

Nội Bật