Breaking News:

latest

KHAI HÓA VĂN MINH CHO DÂN TỘC ?

KHAI HÓA VĂN MINH CHO DÂN TỘC ?  Ông Vũ Ngọc Hoàng , nguyên Phó Ban Thường Trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương vừa phán một câu : CHỨC NĂNG CỦA T...

KHAI HÓA VĂN MINH CHO DÂN TỘC ?
KHAI HÓA VĂN MINH CHO DÂN TỘC ?

 Ông Vũ Ngọc Hoàng , nguyên Phó Ban Thường Trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương vừa phán một câu : CHỨC NĂNG CỦA TUYÊN GIÁO LÀ PHẢI KHAI HÓA VĂN MINH CHO DÂN TỘC .
 Ban tuyên giáo của đảng thì hoạt động từ lâu , gần một thế kỷ rồi , nếu tính từ ngày HCM thành lập đảng .
 Một thế kỷ qua, BTG đã khai hóa văn minh cho dân tộc được những gì hở ông Vũ Ngọc Hoàng ? Khai hóa cách gì mà cả đất nước ngày càng tối tăm , dân tình nhếch nhác như thế chứ ?
 Quanh đi quẩn lại cũng chỉ những bài viết, những phát ngôn tôn vinh cái xác thối nằm trong lăng kia ; những bài nói chuyện tràng giang đại hải , yêu cầu cán bộ , đảng viên học tập gương láu cá chó của Tám Keo ; phải tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của đảng ;  phải kiên quyết chống lại tư tưởng đối lập, diễn biến hòa bình v.v. 
 Này ông Vũ Ngọc Hoàng ,
Tôi giả sử thôi nhé , những trò dị hợm của BTG mà ông từng là Phó Ban Thường Trực có hiệu quả KHAI HÓA VĂN MINH mốc xì gì đó , thì khi thằng cào hến VƯƠNG ĐÌNH HUỆ buông ra giọng tham lam 
TIỀN, VÀNG NẰM TRONG DÂN CÒN NHIỀU LẮM ... thì tất cả những nỗ lực bịp bợm của đảng quần què Nguyễn Phú Trọng trở thành công cốc . Cái " mẹt " của đảng CSVN bây giờ còn tệ hơn thằng móc túi ngoài chợ nữa đó ông Vũ Ngọc Hoàng. Tôi khuyên ông , từ nay KEEP YOUR MOUTH SHUT UP . ok ?

Huỳnh Hậu .

Không có nhận xét nào

Nội Bật