Breaking News:

latest

CÔ HOA HẬU VENEZUELA ĐÃ PHÁT BIỂU NHƯ THẾ NÀO ?

Cô hoa hậu Venezuela đã phát biểu như thế nào ? Cô Vanessa Coello Coraspe, hoa hậu Venezuela, là cô hoa hậu phát biểu trước cô hoa hậu Việt ...

Cô hoa hậu Venezuela đã phát biểu như thế nào ?
Cô hoa hậu Venezuela đã phát biểu như thế nào ?

Cô Vanessa Coello Coraspe, hoa hậu Venezuela, là cô hoa hậu phát biểu trước cô hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Thùy Tiên. Cô nói Anh ngữ khá là dễ nghe và theo cá nhân mình đánh giá, lời phát biểu của cô rất thẳng thắn, không vòng vo. Mình nghĩ có lẽ cô Vanessa Coello Coraspe thua cô hoa hậu Việt Nam không phải là từ lời phát biểu Anh ngữ của cô đâu, bạn.

Đây bạn coi video này >> https://www.youtube.com/watch?v=Rp52-DjjI_M&t=7849s, phần cô hoa hậu Venezuela nói Anh ngữ là ở phút 2:09:15


Mình xin được viết xuống những gì cô Vanessa Coello Coraspe đã nói trong Anh ngữ và nhờ Google dịch giùm luôn như sau:

****

Cô Vanessa Coello Coraspe nói trong Anh ngữ như thế này:

*The pandemic erases the borders of the world. It reminds us that beyond being a passport, a flag, a religion, a gender or a color, we all breathe the same air. And yes we speak different languages but we all feel the same emotions. Egos and the lack of empathy are the main reasons for so many senseless words, so let's silence the cries of egos and start listening more to the hearbeat of beings. Let's look for solutions rather than saviors, but we have to know that we must work together as a team, citizens and governments as one, using truth and science and shields, respecting human rights, and of course abandoning evils. So what do you say, that superhero we are always looking for is smiling back at us in the mirror. So do we allow ourselves to overcome by fear or do we wake up and shake the world ? *

Brian Wu tạm dịch như thế này

*Cuộc đại dịch [COVID-19] xóa bỏ những đường biên (giới) trên thế giới. Điều này nhắc cho chúng ta rằng, là vượt xa hơn một tấm hộ chiếu, một lá cờ, một tôn giáo, một giới tính hay một màu da, tất cả chúng ta đều cùng hít thở chung một bầu không khí. Và vâng, chúng ta (tuy) nói các ngôn ngữ khác nhau nhưng tất cả chúng ta đều có những cảm xúc giống nhau. Chính cái tôi và sự thiếu đồng cảm là lý do chính của rất nhiều lời nói vô nghĩa, vì vậy chúng ta hãy bịt miệng tiếng kêu thét của những Cái Tôi và hãy bắt đầu lắng nghe nhiều hơn nhịp đập của những con người. Hãy [cùng nhau] tìm kiếm các giải pháp, hơn là dựa vào những vị cứu tinh, nhưng chúng ta [cần] phải biết rằng chúng ta phải làm việc cùng nhau như đồng đội, công dân và chính phủ cần là một cùng nhau, sử dụng sự thật và khoa học và khiên che [pháp lý], tôn trọng nhân quyền và tất nhiên là từ bỏ những điều độc ác. Vậy bạn nói sao nào ? Đó, vị siêu anh hùng mà chúng ta luôn tìm kiếm đang mỉm cười với chúng ta trong gương kìa.  Vậy, chúng ta có cho phép mình bị khuất phục bởi sự sợ hãi không bạn, hay là chúng ta sẽ bừng dậy và sẽ làm rung chuyển thế giới ?*

****

Thật sự khi bạn nghe cô hoa hậu Venezuela này phát biểu trong Anh ngữ như thế rồi, bạn rất hoang mang vì không hiểu cô hoa hậu tiếp theo, tức cô hoa hậu Việt Nam muốn gởi gấm ý gì trong câu từ Anh ngữ của cô ? Và càng đáng ngờ hơn, là làm sao mà trường ĐH Hoa Sen nghe cô hoa hậu Việt Nam nói Anh ngữ ra sao mà dịch thành ra như cô Thùy Tiên là một nhà hùng biện thế ? 

Mời bạn tham khảo

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi

Thanks

Brian 


Không có nhận xét nào

Nội Bật