Breaking News:

latest

MỘT VÍ DỤ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

MỘT VÍ DỤ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .   Trước hai đứa cùng chỗ làm nên thân nhau lắm. Sau mình sang Mỹ sống và mất liên lạc từ đó.   Hôm...

MỘT VÍ DỤ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
MỘT VÍ DỤ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 Trước hai đứa cùng chỗ làm nên thân nhau lắm. Sau mình sang Mỹ sống và mất liên lạc từ đó. 

 Hôm nọ vô tình kết bạn lại trên Facebook. Sau vài câu hỏi xã giao, Cô ấy đi vào thẳng vấn đề rằng muốn giúp bảo lãnh qua Mỹ sống. Lý do ở Việt Nam tuy cô ấy là Đảng viên, có tiền, chức quyền nhưng xã hội bất ổn, buồn chán.  Mình trả lời không thể giúp được . 

 Thế rồi thời gian sau, cô ấy hủy kết bạn trên Fb với mình. Qua thằng bạn khác,  mình biết Cô ấy tránh & hủy kết bạn Facebook vì những bài viết “ Phản Động “ của mình trên mạng xã hội. 

- LỜI BÀN : Số đông Đảng viên, con người Xã Hội Chủ Nghĩa là vậy. 
  
 Họ biết rõ xã hội Việt Nam đang nghèo đói, bất ổn. Họ biết rõ cái Đảng mà họ đang theo quá thối nát . Nhưng họ bất chấp mọi thứ luân lý để thăng tiến trong sự nghiệp. Họ xa lánh những người đang đứng lên nói thẳng nói thật như mình vì sợ liên lụy. Họ ngoảnh mặt làm ngơ trước những bất công ngoài xã hội, những thối nát do chính họ gây ra để có nhiều tiền rồi chạy sang Mỹ , Úc, Ca.v.v. và để lại quê hương Việt Nam đang chìm đắm trong tận cùng của khổ đau. Thật quá khốn nạn ….

Từ Đức Minh

Không có nhận xét nào

Nội Bật