Breaking News:

latest

TRÒ ĐỊNH HƯỚNG DỐT ĐẶC CÁN MAI CỦA LUẬT SƯ NHƠN QUYỀN - CHỦ TỊCH HỘI ANH EM DÂN CHỦ - TÙ NHƠN LƯƠNG TÂM - BÍ THƠ CHI BỘ GHÉP VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN KHU VỰC EU

TRÒ ĐỊNH HƯỚNG DỐT ĐẶC CÁN MAI CỦA LUẬT SƯ NHƠN QUYỀN - CHỦ TỊCH HỘI ANH EM DÂN CHỦ - TÙ NHƠN LƯƠNG TÂM - BÍ THƠ CHI BỘ GHÉP VIỆT CỘNG &...

TRÒ ĐỊNH HƯỚNG DỐT ĐẶC CÁN MAI CỦA LUẬT SƯ NHƠN QUYỀN - CHỦ TỊCH HỘI ANH EM DÂN CHỦ - TÙ NHƠN LƯƠNG TÂM - BÍ THƠ CHI BỘ GHÉP VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN KHU VỰC EU

Trong lúc chóp bu Ba Đình đang tìm mọi cách che đậy tử huyệt của nó là đại án gi. ết người hàng loạt bằng KIT TEST DỎM Việt Á thì lật sư Vẹm Nguyễn Văn Đài, kẻ tự cho mình là luật sư nhơn quyền, kẻ vừa rồi chơi trò lừa đảo móc túi người yêu nước nhẹ dạ cả tin, lơ mơ Chánh trị bằng trò làm hồ sơ kiện Hán nô Tô Lâm - Nguyễn Hoà Bình để Liên Âu trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky EU rồi sau đó kêu gọi cộng đồng mỗi người hãy góp cho chúng nó tối thiểu 70.000 đồng hồ tặc tệ lại phớt lờ vụ KIT TEST DỎM, tệ hại và lư. u ma. nh hơn nó còn vào nhà tui phá hoại hành động của tui về vụ KIT TEST DỎM để liên tục report tui theo đúng bản chất của bò đỏ, AK47.

Không dùng lại, nó còn tìm mọi cách để định hướng dư luận tránh xa đại án KIT TEST DỎM bằng cách đăng tin rằng “chưa xây dựng đường cao tốc, quan chức chính phủ đã tính bỏ túi 16.330 tỷ đồng”.

Hành động dắt mũi dư luận trên của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài minh chứng nó đã hết bài định hướng nên chộp lấy tin báo Vẹm nhà nó nói về việc kiểm toán của nhà nước cộng sản Việt Nam đã “kiểm toán” tổng mức đầu tư theo chuẩn mực của kiểm toán Việt cộng và phát hiện ra con số chênh lệch 16.330 tỷ đồng hồ tặc tệ do các quan bộ công của dinh thái thú Ba Đình trinh lên cho kiểm toán của Việt cộng.

Tui nhiều lần mắ ng nó “ngu mà tỏ ra nguy hiểm” quả không oan. Quý vị nghĩ coi, kiểm toán nhà nước có phải do đảng Việt gian cộng sản lãnh đạo không? Dinh thái thú Ba Đình và các bộ công của nó có phải là do đảng Việt gian cộng sản lãnh đạo không? Nếu quan chức Việt cộng muốn bỏ túi thì việc gì nó xúi con của nó là kiểm toán vạch áo con của nó là bộ giao thông vận tải? Ngu bà cố mà ra rả là luật sư nhơn quyền giỏi nhứt và giàu nhứt ở Đông Lào một thời.

Thật ra việc kiểm toán của Việt cộng phát hiện con số chênh lệch về tổng mức đầu tư trên chỉ là trò tung hứng, PR cho Việt cộng y chang như Việt cộng với con đẻ của nó là Việt Tân thường diễn mà thôi.

Kiểm toán Việt cộng muốn cho người dân Việt Nam và các tổ chức tín dụng quốc tế thấy rằng Việt cộng rất công khai, minh bạch mà bằng chứng là kiểm toán của nhà nước Việt cộng đã phát hiện ra chênh lệch tổng mức đầu tư là 16.330 tỷ đồng hồ tặc tệ do đồng chí của nó là bộ giao thông vận tải lập và trình lên dinh Thái Thú, đám nghị gật ở quốc hội bù nhìn,…

Kiểm toán của nhà nước Việt cộng chỉ ra con số chênh lệch kia để làm màu nhằm PR cho Việt cộng, giảm nhẹ đại án KIT TEST DỎM bằng cách chỉ tay vào vụ kiểm toán này với vụ án kangaroo Việt Á mà Việt cộng đang đánh bùn sang ao bằng việc khởi tố do “thổi giá - đấu thầu - đưa và nhận hối lộ” chớ không phải do vấn đề chất lượng bị WHO xác nhận không đạt chuẩn nhưng dinh Thái thú của Phạm Bất Chính thì vừa ra báo cáo là đạt chuẩn 100%.

Với trò PR của kiểm toán nhà nước Việt cộng thì dân Việt Nam sẽ bớt ác cảm hơn và trên hết sẽ tạo điều kiện cho Việt cộng dễ dàng vay nợ quốc tế và kêu gọi đầu tư vào dự án đường cao tốc kia. Rõ ràng tên lật sư Nguyễn Văn Đài đang gián tiếp ca ngợi Việt cộng thông qua việc ca ngợi kiểm toán nhà nước cộng sản Việt Nam. 

Định lấy vải thưa che mắt Thánh hả Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật