Breaking News:

latest

TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA LÀ SỰ TRANH CHẤP

TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA LÀ SỰ TRANH CHẤP  Gạc Ma – Bãi Tư Chính –  Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc dùng vũ l...

TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA LÀ SỰ TRANH CHẤP 

Gạc Ma – Bãi Tư Chính –  Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cứng ,mềm xâm chiếm ,xâm lược và ngang nhiên cho xây dựng Trường học ,Bệnh viện , Ngân hàng ,Trung Quốc đã cho đăng ký quyền sử dụng đất ở Hoàng Sa ,cho thành lập quân đội và đóng quân trên Hoàng – Trường Sa cũng như mới đây Chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập 2 quận quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền cũng như là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam ….

Chính quyền Trung Quốc cho tổ chức các tour du lịch đưa người dân Trung Quốc đến Hoàng Sa của Việt Nam và đã có những đoàn khách người Trung Quốc khi đến Hoàng Sa của Việt Nam họ hành động mang tính chất xâm lược khi họ cấm cờ Trung Quốc và hát quốc ca Trung Quốc tại Hoàng Sa ,điều này cho thấy rằng không những Chính quyền Trung Quốc xâm lược lãnh hải biển đảo Việt Nam mà người dân Trung Quốc họ cũng là kẻ xâm lược lãnh hải đất nước ta và tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải hành động để ngăn cảng những việc như thế này ….

Việt Nam là đất nước đầu tiên trong lịch sử đã thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ khi chúng còn là đất vô chủ ,cũng như khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…Vậy thì tôi nghĩ rằng các cán bộ lãnh đạo cần phải thay đổi tư duy ,góc nhìn mà hình thành “quan điểm” không phải là sự “tranh chấp” về pháp lý ở Gạc Ma – Bãi Tư Chính –  Hoàng Sa – Trường Sa mà trở về đúng bản chất của nó là “Trung Quốc xâm lược”…

Sự nhìn nhận đúng “Trung Quốc xâm lược” chứ không phải chuyện “tranh chấp pháp lý” ở Gạc Ma – Bãi Tư Chính –  Hoàng Sa – Trường Sa thì từ đó Việt Nam mới có hành động đúng mà vì đất nước ,vì dân tộc ,vì chủ quyền lãnh thổ là trên hết ,không gì quan trọng ,thiêng liêng hơn những điều này mà có phương án ,sách lược bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đối với việc xâm lược của Trung Quốc ,cũng như vì độc lập chủ quyền của Việt Nam mà phải làm cho Việt Nam thật sự độc lập tự chủ đối với Trung Quốc ….

“Condiiton Of Slavery”Không có nhận xét nào

Nội Bật