ĐẠI CÔNG TY TRUNG GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG.

ĐẠI CÔNG TY TRUNG GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG. 

Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ phải nuôi thêm một bộ mới, đó là “bộ tiền”. 

Gọi tếu vậy thôi chứ nó là Uỷ ban quản lý vốn nhà nước, tên giao dịch của nó là CMSC. Chủ tịch của uỷ ban hưởng mức lương bằng với thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Hôm nay, uỷ ban chính thức hoạt động. 

Cơ cấu tổ chức của nó có Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp, Vụ Năng lượng, Vụ Công nghệ và hạ tầng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Trung tâm thông tin. Tổng cộng, 150 ăn hại... À quên,... là 150 “nhân sự”. Hehe 😜😜😜

Một sự chồng chéo rất khó hiểu khi thành lập uỷ ban này để vận hành nền kinh tế trong bối cảnh đất nước đầy rẫy khó khăn và chủ trương tinh giảm biên chế, cắt bớt các tổng cục, vụ và sáp nhập các đơn vị có cùng chức năng đang nhanh chóng tiến hành để giảm chi ngân sách. 

Theo như công bố thì nó không được quyền can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp trực thuộc. Ta đã có SCIC - tổng cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giờ đây, SCIC và 30 tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước lớn nhất lại trực thuộc Uỷ ban mới này. 

Như vậy, Uỷ ban này ra đời với nhiệm vụ cụ thể là gì? Rất khó hiểu. Cảm giác như nó là một đại công ty trung gian được thành lập theo ý chí của một số người. 

Chủ tịch của Uỷ ban mới này lại là một bí thư tỉnh uỷ. Một sự phân công vô cùng khiên cưỡng và khó hiểu. 

Theo số liệu của tổng cục thống kê năm 2014, tài sản của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước là 5,4 triệu tỉ đồng.

Quản lý hơn 5 triệu tỷ của dân ở nhiều lĩnh vực như vậy, không phải chuyện đùa. Chưa có tỷ phú nào trên thế giới này, dù có giỏi đến đâu, cũng không thể điều hành nổi một tập đoàn đa ngành nghề, nhiều lĩnh vực như vậy mà đạt hiệu quả cao.

Vì sao họ lại làm như vậy? Trong bối cảnh hiện tại, họ đang sợ hãi điều gì và rất cần điều gì? Khi nào rảnh, tui sẽ viết chi tiết về điều này anh em nhé. Giờ đi cafe cái đã. Hehe 😜😜😜.


Nguyễn Anh TuấnNhận xét