Breaking News:

latest

THẦN TƯỢNG THẬT, THẦN TƯỢNG GIẢ

THẦN TƯỢNG THẬT, THẦN TƯỢNG GIẢ Tối nay ông hàng xóm vừa sang. Có lẽ trà ngon ông biếu cho là để tiếp ông ấy. Trong lúc tôi pha trà, ông đã ...

THẦN TƯỢNG THẬT, THẦN TƯỢNG GIẢ

Tối nay ông hàng xóm vừa sang. Có lẽ trà ngon ông biếu cho là để tiếp ông ấy. Trong lúc tôi pha trà, ông đã hỏi:

- Nổi tiếng như ông, đã có bao giờ học trò vồ vập chào đón và xin chữ ký của ông như là chào đón một thần tượng chưa?

- Không có chuyện đó - Tôi trả lời - Học trò tôi có cả vạn. Nhưng tôi dạy chúng tuyệt đối không được thần tượng bất cứ ai, kể cả người đó là tôi.

Ông hàng xóm gãi đầu:

- Vậy là ông dạy học trái quan điểm rồi. Tôi từng đi học tôi biết, đất nước ta có nhiều lãnh tụ anh minh, vô số anh hùng, tất cả đều được xem như thần tượng để giới trẻ tôn thờ. Nhưng lạ thay, một thằng bất hảo, một kẻ chuyên lên mạng chửi thề văng tục đến văng mạng mà học sinh lại đón tiếp vồ vập, xin chữ ký. Không chừng nay mai thằng này chết, học sinh toàn quốc khóc và để tang cũng nên?

Tôi hỏi:

- Thằng nào vậy?

Ông hàng xóm mở Ipad cho xem:

- Thằng Khá Bảnh!

Tôi bật cười:

- Ôi dào! Nó Khá Bảnh thì đám học trò yêu nó như thần tượng cũng phải. Có gì mà báo chí đòi các nhà giáo dục phải lên tiếng? Các ông tưởng trong nhà trường, người ta dạy học trò toàn là những tấm gương thật thôi sao? Vì quá nhiều tấm gương ảo nên học trò chạy theo tấm gương Khá Bảnh là thật.

Ông hàng xóm lại gãi đầu. Tôi giải thích thêm:

- Ông tưởng hàng trăm hàng ngàn học sinh xếp hàng đón ông này bà kia, thậm chí khóc trong các đám tang ông nhớn là thật sao? Tóm lại, vì quá nhiều cái giả, nên Khá Bảnh là thật! Khi học trò yêu sự thật, dù là sự thật bất hảo, thì là dấu hiệu đáng mừng đã...

Chu Mộng Long

Không có nhận xét nào

Nội Bật