Breaking News:

latest

NGHỊCH LÝ NHÂN SINH THỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .

NGHỊCH LÝ NHÂN SINH THỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .  1. Ca tụng Đảng & Bác , lời đẹp ý hay  . Lúc quay về nhà , chửi Cha rủa Mẹ  .    2. Bất tài...

NGHỊCH LÝ NHÂN SINH THỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA . 

1. Ca tụng Đảng & Bác , lời đẹp ý hay  . Lúc quay về nhà , chửi Cha rủa Mẹ  . 
 
2. Bất tài ngu dốt , nói điều xuẩn ngu . Luôn tự vỗ ngực , làm theo lời Bác . 

3. Toàn làm điều ác , thất đức bất nhân . Năng đi lễ Chùa , cúng xôi tiến oản . 

4. Học hành mù tịt , bằng cấp chẳng có .  Ra ngoài xã hội thích làm đại gia . 

5. Vào quán ăn nhậu , tiền bạc coi nhẹ . Phụng dưỡng Cha Mẹ , tính toán từng đồng .

6. Cha Mẹ còn sống , chẳng được miếng no  . Đến khi chết rồi , mồ to mả đẹp . 

7. Giỗ Cha giỗ Mẹ , tổ chức rùm beng . Mời bạn tới nhà , nhậu nhẹt là chính .

8. Vào chùa khấn Phật , nghi ngút khói hương . Tới khi ra ngoài , làm điều khốn nạn . 

9. Ở nhà cùng vợ , nói lời thủy chung . Khi ra ngoài đường , làm điều đĩ điếm .

10. Mồm nói yêu nước , bảo vệ tới cùng . Giặc Tầu cướp biển , cúi đầu lặng câm .

11. Chửi Mỹ chửi Tây , lòng đầy thù hận . Nhưng lại tìm đường , định cư nước họ .


Từ Đức Minh
* Trong hình là một công dân nước CHXHCN Việt Nam .Không có nhận xét nào

Nội Bật