Breaking News:

latest

HỌ TRẦN HỎI NHAU: TRAN HUNG HỎI Trần Nhật Phong NGHE RÕ TRẢ LỜI

HỌ TRẦN HỎI NHAU: TRAN HUNG HỎI Trần Nhật Phong NGHE RÕ TRẢ LỜI Tui là con cháu tộc Trần nước Việt Nam, cũng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, t...

HỌ TRẦN HỎI NHAU: TRAN HUNG HỎI Trần Nhật Phong NGHE RÕ TRẢ LỜI

Tui là con cháu tộc Trần nước Việt Nam, cũng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, tui có quyền hỏi nội tộc của tui để thanh lý môn hộ. Nay tui hỏi thẳng Trần Nhật Phong rằng:

Trần Nhật Phong có thanh minh, trước đây Trần Nhật Phong đã giúp đỡ cho Nguyễn Thanh Tú để loan tin, làm rõ cái chết của thân phụ anh Tú là cố ký giả Đạm Phong mà theo Trần Nhật Phong nói thì anh ta không biết Nguyễn Thanh Tú là ai nhưng vì trách nhiệm của một người làm truyền thông tưởng nhớ tới tiền bối Đạm Phong. Trần Nhật Phong thì anh ta đã livestream nói với Nguyễn Thanh Tú rằng vì anh Tú đã bước qua biên giới của anh ta thì anh ta nên anh ta đã tuyệt giao với anh Tú.

Trần Nhật Phong đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nguyễn Thanh Tú vì lý do anh Tú về Việt Nam điều tra nghi án cái chết của thân phụ mình như quý vị đã biết.

Vậy thì Tran Hung xin hỏi Trần Nhật Phong, biên giới của Trần Nhật Phong ở đâu khi để vợ mình về Việt Nam hát nhạc Việt cộng với vũ đoàn sắc phục bộ đội bả chó vào năm 2012 và việc Trần Nhật Phong tiếp xúc với thứ trưởng ngoại giao Việt cộng - chủ nhiệm  ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là tên trùm Việt cộng Nguyễn Quốc Cường thì đó có được xem là hành vi Trần Nhật Phong đã bước qua lằn ranh Quốc - cộng hay không? 

Nói lại, tại sao Trần Nhật Phong đặt ra biên giới với Nguyễn Thanh Tú nhưng lại tự xóa bỏ lằn ranh Quốc - cộng ? Miễn ngụy biện cho việc lấy hình ảnh ông Trump cầm cờ máu ở Hà Nội cũng như việc ông Trump bước qua ranh giới Nam - Bắc Hàn để bắt tay Kim Jong Un rồi cho rằng hành động của mình là hết sức bình thường.

Nếu còn khí khái họ Trần thì Trần Nhật Phong nên lộ nguyên hình để trở thành hậu duệ Ả Trần Ích Tắc và được đổi thành Ả Trần Nhật Phong. Nếu còn lẽo lự, giảo biện thì sẽ mất luôn họ Ả Trần mà sẽ có họ là Cẩu Trần./.

Tran Hung.

2 nhận xét

Nội Bật