Breaking News:

latest

HẾT THUỐC CHỮA!

HẾT THUỐC CHỮA!  Chẳng biết từ bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng có biệt danh là Trọng lú? Và công nhận, vị nào đặt cho ông cái biệt danh đó quả ...

HẾT THUỐC CHỮA!

 Chẳng biết từ bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng có biệt danh là Trọng lú? Và công nhận, vị nào đặt cho ông cái biệt danh đó quả là thuộc tầm vĩ nhân chứ chả đùa!
 
 Có lẽ, bác Trọng ngày đêm nghiền ngẫm  chủ nghĩa Mác Lê nên bị tẩu hỏa nhập ma, hay tuổi cao sức cạn mà lú lẫn quá đổi. Hễ mở miệng ra nói thì câu trước thì đá câu sau, nói lần sau thì vả vào mồm nói lần trước. Nhớ nhớ quên quên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ tâm thần phân liệt, nản!

 Nghị quyết hội nghị TW4 về xây dựng đảng năm 2012 bác Trọng nhấn mạnh: "phần lớn cán bộ, đảng viên rất tốt. Nhưng, có một bộ phận không nhỏ thoái hóa, biến chất...." 

 Há há!!! Câu này có 2 vế, vế trước và vế sau tương đồng với nhau, số lượng như nhau, nghĩa là: Phần lớn cán bộ đảng viên rất tốt và cũng phần lớn (Bộ phận không nhỏ) đảng viên thoái hóa, biến chất?! Như vậy, chả hiểu ý bác muốn nói phần lớn đảng viên hiện nay là gì? Xấu hay tốt đây? 

 Khi bế mạc hội nghị TW lần thứ 11 vừa rồi, bác đăng đàn ngậm ngùi than thở: "Phải lấy lại tình thương yêu, lòng quý trọng, niềm tin của nhân dân". Điều này, rõ ràng bác đã thấy nhân dân không còn tin, không còn quý cái đảng của bác nữa. Những gì đã mất thì người ta mới cố lấy lại, chứ nó đang hiện hữu bên mình thì lấy lại thì lấy cái gì. Đúng không?

 Thế nhưng mới đây, bác mạnh mồm phát biểu trên báo QĐNDVN rằng: "hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được người dân tin yêu như đảng ta".

 Đúng là lú thiệt! Mới hôm trước đã than, dân không còn tin, không còn thương yêu, quý trọng. Phải lấy lại. Vậy mà bây giờ lẹo lưỡi tự hào, hiếm có đảng nào trên thế giới được dân tin như đảng ta?!

 Chính bác nói ra rồi chính bác lại vả vào mồm của mình. Cái bệnh lú lẫn của bác xem ra hết thuốc chữa.

 Khổ thân!

Ngô Trường An

Không có nhận xét nào

Nội Bật