Breaking News:

latest

HIẾP BẰNG CÁI GÌ?

HIẾP BẰNG CÁI GÌ? Sau ngày 01 tháng 01  năm 2018, tại thành phố Hà Nội, một ông chồng thưa vợ về tội hiếp dâm. Tại toà, thẩm phán hỏi bà vợ:...

HIẾP BẰNG CÁI GÌ?

Sau ngày 01 tháng 01  năm 2018, tại thành phố Hà Nội, một ông chồng thưa vợ về tội hiếp dâm. Tại toà, thẩm phán hỏi bà vợ:
“Bà tên là Trịnh Thị Thất Trinh, đúng không?”
Bà vợ đáp:
“Dạ đúng!”
“Chồng bà là ông Nguyễn Liệt Dương, đúng không?”
“Dạ đúng!”
“Ông Liệt Dương tố cáo, đêm giao thừa, bà đã hiếp dâm ông ấy, đúng không?”
Bà vợ đưa hai tay lên trời, phân bua:
“Úi bác Hồ ơi, đàn bà làm sao hiếp dâm đàn ông?”
Thẩm phán nện cái “búa công lý” xuống bàn, nói:
“Bà không được lôi kéo bác Hồ vào chuyện hiếp dâm của bà! Bà chỉ trả lời có hiếp dâm hay không thôi!”
“Úi trời ơi! Bác Hồ là nhà văn hoá thế giới, bác rất hay quan tâm tới chuyện kinh nguyệt trồi sụt của phụ nữ thì đem bác ra làm chứng cho chuyện hiếp dâm có gì là không hợp lý?”
Thẩm phán lại gõ cái “búa công lý” xuống bàn:
“Không được là không được!  Bà trả lời đi: bà có hiếp dâm chồng bà không?” 
Thất Trinh đáp:
“Tôi không hiếp dâm chồng tôi! Xin hỏi ông thẩm phán: tôi thổi cả nửa giờ đồng hồ mà thằng nhỏ của chồng tôi không chịu lớn thì làm sao tôi hiếp ổng được?”
Thẩm phán quay sang hỏi ông chồng:
“Bà Thất Trinh nói bà ấy thổi nửa giờ mà thẳng nhỏ của ông không chịu lớn, có đúng không?”
Ông chồng bẽn lẽn đáp:
“Dạ đúng!”
Thẩm phán đập mạnh “cây búa công lý” xuống bàn, nói như quát:
“Thế sao ông thưa bà ấy về tội hiếp dâm; lấy gì hiếp? hiếp bằng cái gì? ”
Ông chồng ngượng ngùng đáp:
“Dạ! nó nói thằng nhỏ không lên thì bắt thằng lớn lên...”
Thẩm phán hỏi:
“Thằng lớn là thằng nào?”
“Dạ, là con đây. Nó bắt con làm như ngài thủ tướng...”
Thẩm phán lại đập cây “búa công lý” xuống bàn:
“Ông nói nhăng gì thế? Làm như ngài thủ tướng là ngài thủ tướng nào? Và làm cái gì?”
“Dạ! Là ngài thủ tướng của chúng ta đó. Ngài thủ tướng của chúng ta suốt đời chỉ sống bằng miệng lưỡi. Nó bắt con dùng miệng lưỡi đó mà... “

Ngo Du Trung

(Ảnh: Internet)Không có nhận xét nào

Nội Bật