Breaking News:

latest

KHI NÀO THÌ ĐƯỢC PHÉP THAY MẶT?

KHI NÀO THÌ ĐƯỢC PHÉP THAY MẶT? Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tới đây có đứng trước màn hình đọc thư Chúc Tết thì tôi yêu cầu ông là thay mặt ai ...

KHI NÀO THÌ ĐƯỢC PHÉP THAY MẶT?

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tới đây có đứng trước màn hình đọc thư Chúc Tết thì tôi yêu cầu ông là thay mặt ai thì thay mặt, chứ tôi không muốn nhận lời Chúc Tết của ông, vì ông có do Dân trong đó có tôi bầu lên cái chức Chủ tịch nước đâu. Vì vậy mà ông không có đủ thẩm quyền một cách CHÍNH DANH mà THAY MẶT.

Cứ để các ông THAY MẶT cả Nước, thay mặt toàn Dân, rồi vừa qua đi ký bậy, ký bạ 15 Văn kiện với Tầu, rồi ỉm đi như mèo giấu phân thì người "được" các ông thay mặt biết các ông đi đêm với người ta để làm gì với Dân tộc này. Đã đến lúc phải có TAM QUYỀN PHÂN LẬP và tự do dân chủ rồi bà con ạ!

Sang Năm Mới là không thể để tiếp diễn kiểu THAY MẶT nhố nhăng, không CHÍNH DANH thế này nữa. Phòng khi họ thay mặt Dân ta bán đứng Tổ quốc ta, Đồng bào ta cho giặc thì biết làm thế nào?

Có ngày cả nước sẽ thành một Đồng Tâm, đang đêm chúng ta còn đang yên giấc bỗng hàng triệu quân phương Bắc tràn xuống bảo cả Việt Nam là "Đất Quốc phòng", rồi chúng cũng đánh gãy chân chúng ta, bắn nát tim và mổ bụng chúng ta lấy nội tạng như trường hợp cụ Lê Đình Kình thì chúng ta chống đỡ sao nổi?

Ngay trong Hội đoàn của chúng tôi bên Đức này, tôi muốn ký cách hay đứng lên phát biểu cái gì ở đâu đó mà nói câu "thay mặt" cho Hội là tôi phải được Hội viên của Hội bầu lên làm Lãnh đạo một cách CHÍNH DANH , thông qua bỏ phiếu kín! Còn đảng của ông Trọng bầu ông lên thì ông chỉ có quyền thay mặt 4 triệu người mà thôi. Còn 96 triệu người dân thường kia xin ông chừa ra.

Nguyên thủ Quốc gia theo đúng nghĩa là chỉ có ở các nước có Thể chế dân chủ mà thôi. Ông Trọng thực ra chỉ được gọi là Đảng trưởng hay là Chủ tịch của ĐCSVN mà thôi!

Nghĩa là ông Trọng chỉ là Thủ lĩnh của 4 triệu đảng viên, chứ không thể là Thủ lĩnh của cả 100 triệu Dân Việt Nam được!

Nguyễn Doãn Đôn

Không có nhận xét nào

Nội Bật