Breaking News:

latest

TÔI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC

TÔI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC Định ngồi làm chút việc… nhưng không làm được gì, vì cứ nghĩ mãi về vụ Đồng Tâm, dù chẳng ai bắt mình phải nghĩ. Vụ việc...

TÔI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC

Định ngồi làm chút việc… nhưng không làm được gì, vì cứ nghĩ mãi về vụ Đồng Tâm, dù chẳng ai bắt mình phải nghĩ. Vụ việc Đồng Tâm không phải nay mới xảy ra, ít nhất là đã vài ba năm trước và nguyên do chắc còn xa hơn nữa. Ba năm ấy chính quyền đã làm gì để hôm nay đến nông nỗi ấy? Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được (chắc là do mình ngu dốt).

Tôi không hiểu được vì cứ nghĩ: ở đâu cũng có Đảng lãnh đạo, có chính quyền UBND, có các chi bộ, cấp ủy… Và ở đâu cũng đầy đủ các tổ chức đoàn thể: hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn và nhan nhản các tổ chức khác nữa. Tất cả đều ăn lương, tiêu tiền thuế của dân… nhưng họ đã làm gì để giúp cho Đồng Tâm có một giải pháp hòa bình?
Đúng là dân cũng có ba bảy loại, cũng còn lẫn bọn đầu trộm đuôi cướp, say nghiện làm càn, đầu đường xó chợ….Nhưng số ấy rất ít; hầu hết người dân là tốt, là thiện lương, là muốn yên bình. Nhân dân Đồng Tâm cũng vậy. Không thể bảo tất cả dân Đồng Tâm đều là bọn phiến loạn, đạo tặc… Vậy thì các tổ chức, trước hết là đảng và chính quyền ở Đồng Tâm tồn tại để làm gì? Cao hơn là cấp ủy và chính quyền huyện Mỹ Đức, cao hơn nữa là thành phố Hà Nội? Dân lành là số đông, bọn lưu manh là số ít, sao chính quyền có đầy đủ các tổ chức trong tay, lại nhân danh chính nghĩa mà không thuyết phục, giáo dục và cải hóa được nổi mấy thằng lưu manh? Chống đối thì xử lí bằng pháp luật, phạm tội thì bỏ tù…. nhưng không phải huy động hàng ngàn quân trang bị đầy đủ vũ khí, chủ động tấn công; không phân biệt kẻ xấu với lương dân, lại hành động trong đêm vào những ngày gần tết…

Tôi không hiểu được vì cứ nghĩ: có biết bao giải pháp hòa bình, có biết bao cơ hội và cách thức giáo dục cải tà quy chính… mà sao chính quyền phải dùng đến cuộc đối đầu này? Kết cục thì ai cũng biết. Kết cục ấy sẽ mãi là một vết thương không bao giờ khép miệng, mãi mãi đỏ hỏn và nhức xót vì việc ngã xuống như thế là không nên có. Chiến sĩ công an hay người dân Đồng Tâm đổ máu cũng đều là con dân cả. Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này? Năm 2017, nhân sự kiện Đồng Tâm, nhà thơ Nguyễn Duy viết bài thơ “Nhìn từ gần… Tổ quốc”, có nêu câu hỏi:
“Ai nuôi cái mù loà đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?”
Đó là câu hỏi nghiêm túc mà mọi người, nhất là lãnh đạo các cấp cần suy ngẫm.

10-01-2019Không có nhận xét nào

Nội Bật