Breaking News:

latest

VÀI NHẬN XÉT VỀ LÁ THƯ CỦA GIÁO SƯ MẠC VĂN TRANG GỬI CHO NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NGUYỄN XUÂN PHÚC, VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC.

VÀI NHẬN XÉT VỀ LÁ THƯ CỦA GIÁO SƯ MẠC VĂN TRANG GỬI CHO NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NGUYỄN XUÂN PHÚC, VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC. Huỳnh Hậu.  Tôi đọc lá thư...

VÀI NHẬN XÉT VỀ LÁ THƯ CỦA GIÁO SƯ MẠC VĂN TRANG GỬI CHO NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NGUYỄN XUÂN PHÚC, VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC.

Huỳnh Hậu.

 Tôi đọc lá thư của GS Mạc Văn Trang gửi cho tập đoàn Nguyễn Phú Trọng mà cảm thấy thương hại cho ông . Tôi dùng chữ THƯƠNG HẠI không hề quá đáng , với những lý do như sau :
1- Khi Trọng và Phúc đã công khai xác nhận việc họ chỉ đạo  cuộc tấn công Làng Hoành, Đồng Tâm , Hà Nội vào lúc 4 giờ sáng với lực lượng nửa sư đoàn CSCĐ, đầu gấu được trang bị cơ giới, vũ khí đầy đủ, quyết giết cho kỳ được gia đình cụ Lê Đình Kình một cách vô pháp như xã hội đen . Khi Trọng gọi việc giết " một cựu đồng chí 60 tuổi đảng của mình để cưỡng chiếm đất, giao cho nhóm lợi ích, là TINH THẦN CHIẾN ĐẤU CAO CẢ VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG XHCN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC, thì GS Mạc Văn Trang bỏ thời giờ nói chuyện phải trái với Trọng, Phúc và MTTQ thực sự là vô ích, như đàn khảy tai trâu, như nước đổ đầu vịt !
2- Lực lượng 47 gồm toàn những thứ đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp. Ngôn ngữ của chúng dĩ nhiên là tục tỉu , cộc cằn , mất dạy. Chế độ Trọng xây dựng lực lượng này chính là muốn dùng những bản chất hạ tiện đó như một thứ HỒNG VỆ BINH của thằng Tàu, mồm loa mép giải, lu loa chửi bới, bịt miệng công chúng . Thế mà GS Mạc Văn Trang lại đi phân giải lợi hại cho chế độ, rằng thì là, lực lượng 47 chẳng những không bảo vệ được chế độ mà còn làm cho chế độ thêm nhục nhã, ruỗng mục. GS Mạc Văn Trang hơi đâu mà lo cho bò trắng răng ? Chế độ CSVN bây giờ đã nát bét rồi đấy thôi !
3- GS Mạc Văn Trang là người hay trích dẫn những lời của HCM để bảo vệ cho lập luận của mình . Cụ thể GS hay viết " Hồ Chủ Tịch từng nói NƯỚC ĐỘC LẬP MÀ NHÂN DÂN KHÔNG HẠNH PHÚC THÌ CŨNG CHẢ CÓ Ý NGHĨA GÌ " và " DÂN CHỦ LÀ HÃY ĐỂ CHO NGƯỜI DÂN ĐƯỢC MỞ MIỆNG ".
Với những trích dẫn này, theo tôi nghĩ, GS Mạc Văn Trang cố ý viết cho đối tượng là công chúng VN, chứ cái lũ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc bất nhân kia, chúng có thèm để mắt tới đâu . 
 Nhưng tôi muốn đề nghị với GS Mạc Văn Trang , từ nay trở đi, xin GS đừng bao giờ trích dẫn những lời của THẰNG GIÀ Ó ĐÂM HỒ CHÍ MINH nữa nhé !  Thằng già đó chẳng phải là cha già dân tộc, anh hùng yêu nước, danh nhân thế giới gì cả, hắn là TAI HỌA của dân tộc này. Hắn hết thở hơn nửa thế kỷ rồi mà vẫn tiếp tục nhai xương , uống máu nhân dân đấy thôi .
 Nếu là một người thực sự lo cho hạnh phúc của nhân dân thì làm gì có vụ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT đầu thập niên 50 ,giết chết  170000 người dân vô tội ? Nếu là người thương yêu đất nước, con người , thì làm gì có việc khích động nhân dân miền bắc , dấn thân vào cuộc chiến xâm lược miền Nam VN, hủy diệt bao thế hệ thanh niên nam nữ hơn mấy triệu người, đẩy họ vào lò sát sinh ? 
Còn DÂN CHỦ LÀ ĐỂ CHO NGƯỜI DÂN ĐƯỢC MỞ MIỆNG ?
Này GS Mạc Văn Trang ,
Sao GS mau quên quá ! Thập niên 50 ngoài miền bắc VN chẳng những xã hội bị khủng hoảng trầm trọng vì CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT mà còn kinh hoàng hơn với những vụ đàn áp nhắm vào phong trào NHÂN VĂN GIAI PHẨM . Lúc đó thằng giặc HCM còn sống sờ sờ ra đó GS à, hắn chưa nghẻo mà , và ai đã ký những SẮC LỆNH để bịt miệng nhân dân , đẩy những văn nghệ sĩ vào tù, vào lao động cưỡng bức hở Giáo Sư ? Những Nguyễn Mạnh Tường , Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán , Hữu Loan, Hoàng Cầm, Trần Dần , Lê Đạt, Trần Đức Thảo, Văn Cao, Đặng Đình Hưng v.v. và còn rất nhiều nạn nhân của chế độ bị bịt miệng , bị đàn áp dã man , không thể nào kể hết ra được . 
 THẾ THÌ CÁI MÀ THẰNG KHỐN KIẾP HỒ CHÍ MINH KÊU GỌI " DÂN CHỦ LÀ ĐỂ CHO NGƯỜI DÂN ĐƯỢC MỞ MIỆNG " chính là một thứ tuyên truyền mị dân , hoàn toàn láu cá, một thứ bánh vẽ không hơn kém. Nếu GS Mạc Văn Trang vẫn chưa ớn cái thứ bánh vẽ đó,  thì hãy cứ tiếp tục mà tự mình thưởng thức, nhưng đề nghị GS , từ nay đừng đưa ba cái trích dẫn bá láp đó ra công chúng nhé, vì như thế chính GS cũng là đồng lõa với tội ác. 
 Hôm nay, tôi viết cho GS với lời lẽ khá lịch sự, nhưng nếu GS còn tiếp tục giúp đảng MỊ DÂN , thì kỳ tới, tôi sẽ không lịch sự nữa đâu . Giáo sư cũng đã hơn bát tuần , chả lẽ tới tuổi này mà vẫn còn u mê ám chướng như thế ư ?

Huỳnh Hậu.

Không có nhận xét nào

Nội Bật