Breaking News:

latest

Về Hội Đồng Xuất Bản trong các dịch phẩm Omega+

Về Hội Đồng Xuất Bản trong các dịch phẩm Omega+ Mình có mua vài dịch phẩm của nhà sách Omega+.  Mình để ý là thường ngay các trang đầu, có m...

Về Hội Đồng Xuất Bản trong các dịch phẩm Omega+

Mình có mua vài dịch phẩm của nhà sách Omega+.  Mình để ý là thường ngay các trang đầu, có một trang rất trang trọng chỉ nêu ra Hội Đồng Xuất Bản ở phần đầu, và các đơn vị bảo trợ truyền thông ở phần dưới.

Mình thắc mắc là Hội Đồng Xuất Bản này có nghĩa vụ là gì vậy bạn nhỉ ?

Mình thấy có vài tên trong Hội Đồng Xuất Bản sao quen quen quá.  Ví dụ không biết TS Nguyễn Ngọc Anh có phải là thầy Anh Ngoc Nguyen không ? Ông Nguyễn Cảnh Bình thì khỏi nói, mình đã biết.  Còn TS Nguyễn Tuấn Cường có phải là thầy Viện trưởng Viện Hán Nôm không ? Có cả nhơn vật Vũ Trọng Đại mà thầy này hình như quảng cáo sách Omega+ nhiều lắm thì phải.  Còn các vị khác, mình không biết rõ lắm.

Mình thắc mắc về Hội Đồng Xuất Bản là vì, tại sao Hội Đồng Xuất Bản lại có TS lẫn không TS trong đấy thế nhỉ ? Thế học vị TS trong Hội Đồng Xuất Bản là để làm gì ? Ví dụ tại sao thầy TS Nguyễn Tuấn Cường lại đứng chung với ông (không có học vị TS) Nguyễn Cảnh Bình thế nhỉ ? 

À, mà mình hỏi là vì ví dụ như trong quyển sách dịch Mô tả vương quốc Đàng Ngoài, được dịch bởi thầy Hoàng Anh Tuấn, người đã viết luận văn tiến sĩ Silk for Silver mà mình có đọc qua và reviewed vài lần, mình đọc sơ qua thấy hình như nhiều câu thầy dịch trong dịch phẩm này nhiều chỗ không đúng lắm.  Hay đáng nói hơn, là mình khá kinh ngạc là làm sao thầy tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn lại có thể dịch hơi sai như thế.

Ví dụ chỉ 3 điểm này trong một Chương thôi:

1. Trong Chương II, thầy Hoàng Anh Tuấn dịch "Khí hậu ...đôi khi lạnh vào các tháng Một và Hai ... Các tháng Bốn, Năm và Sáu".  Nhưng trong tiếng Việt, làm gì có tháng Một bạn nhỉ ? Hình như người Việt mình dùng "tháng Giêng" mà đúng không ? Chết người hơn, làm thế nào mà thầy Tuấn lại có thể dịch "tháng Bốn" thay vì "tháng Tư" nhỉ ? Không lẽ thầy Tuấn sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, là tiến sĩ bên Việt Nam mà lại dịch "tháng Tư" thành ra "tháng Bốn" như Google Translate sao ? 

2. Cũng Chương II, đoạn văn Anh ngữ "In this island is the watch-house general, which is a place of the greatest profit in the kingdom of Tonqueen".  Đoạn dịch Việt ngữ là "Trên đảo có một đồn canh, thu lợi lớn cho vương quốc".  

Nhưng đáng ra câu này cần được dịch đại khái là "Trên đảo có một đồn canh [thâu thuế], là một địa điểm [thu nhập] lợi nhuận BÉO BỞ NHẤT trong vương quốc Đàng Ngoài" mới đúng phải không bạn ? Tại sao thầy Tuấn lại dịch thiếu và đáng ngờ nhất, câu "lợi nhuận béo bở nhất" lại bị dịch là  "thu lợi lớn" nhỉ ? 

3. Cũng Chương II, đoạn Anh ngữ khác là "the city of Ca-cho is the metropolis of Tonqueen".  Đoạn dịch Việt ngữ là "Kẻ Chợ là thủ đô của xứ Đàng Ngoài".  Làm thế nào mà metropolis lại dịch là thủ đô, mà không là thủ phủ hoặc trung tâm (văn hóa / chính trị / kinh tế) bạn nhỉ ?

Còn nhiều những điều nho nhỏ này lắm.  Mình mới chỉ đọc có Chương I và II thôi, quyển sách dịch này có tới 18 chương lận.

Mình dùng bản tiếng Anh trong View of 17th Century of học giả Olga Dror & K.W. Taylor để so sánh với bản dịch tiếng Việt.

Câu hỏi của mình ở đây CHƯA LÀ về phần dịch thuật chuẩn xác hay có vấn đề của thầy Hoàng Anh Tuấn, vì mình chắc khi mình đọc từ từ, mình sẽ tìm ra không ít lỗi dịch thuật đâu.  Lúc đó thầy Tuấn hay mọi người cứ tha hồ mà phản luận.

Câu hỏi ở đây là không hiểu các tiến sĩ trong Hội Đồng Xuất Bản có đọc thử những dịch phẩm được bán dưới tên công ty Omega+ không ? Ví dụ chắc 1 đứa con nít người Việt cũng biết trong tiếng Việt đâu có danh từ "tháng Bốn" đâu đúng không bạn ? Thế tại sao một tiến sĩ sanh ra và lớn lên ở Việt Nam như thầy Tuấn lại có thể dịch là "tháng Bốn", và cả bao nhiêu người trong Hội Đồng Xuất Bản lại không phát hiện ra lỗi dịch thuật hơi có vấn đề này thế nhỉ ?

Mà nếu Hội Đồng Xuất Bản không liên quan đến vấn đề chất lượng dịch thuật, thế người ta để tên Hội Đồng Xuất Bản trang trọng ở đầu trang sách làm gì nhỉ ?  Mà nhất là người ta lại phải đọc lên học vị TS để làm gì nhỉ ?

Xin đừng nói đây là những người có vốn Anh ngữ rất cao thâm nha, vì mình thấy về Anh ngữ, ông Nguyễn Cảnh Bình thật sự còn phải học lại nhiều lắm.

Còn các TS trong Hội Đồng Xuất Bản, mình chưa biết họ đã dịch các sách Anh ngữ nào, hay trình độ Anh ngữ của họ ra sao, nên mình xin miễn bàn.  Nhưng nếu Hội Đồng Xuất Bản đúng là những người có liên quan đến chất lượng dịch thuật của các dịch phẩm Omega+, thì xin thưa, trong quyển sách dịch Mô tả vương quốc Đàng Ngoài này, họ nên lấy làm xấu hổ và sau này, xin in trang Hội Đồng Xuất Bản ở phần cuối sách dịch là hơn.  Còn nếu Hội Đồng Xuất Bản không liên quan đến chất lượng dịch thuật, thế Hội Đồng Xuất Bản đáng gì mà được trân trọng đặt ở đầu trang sách dịch nhỉ ? 

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật