Classic Header

{fbt_classic_header}

the Snippets in Blog Posts

Breaking News:

latest

Bàn về sự khẳng định giả thuyết rất ư phản khoa học của thầy Phạm Hoàng Quân

Bàn về sự khẳng định giả thuyết rất ư phản khoa học của thầy Phạm Hoàng Quân OK, mình càng đọc kỹ, càng thấy cách thầy Quân chú giải c...

Bàn về sự khẳng định giả thuyết rất ư phản khoa học của thầy Phạm Hoàng Quân

OK, mình càng đọc kỹ, càng thấy cách thầy Quân chú giải có đầy vấn đề trong đó.  Mình hy vọng đây là bài viết cuối cùng mà mình nêu ra về những sự sai thật cơ bản trong phương pháp chú giải của thầy Quân.  Những bài mình phân tích, đều toàn là về việc thầy Quân tự suy diễn, hoặc viết khẳng định, mà không hề có nguồn để backup như thường thấy trong các tranh luận học thuật.  Không hiểu thầy Quân chú giải như thế này đây, rồi những thạc sĩ, tiến sĩ tương lai mà dựa vào những gì thầy chú giải, và viết luận văn, luận án, thì ngành điạ danh học miền Nam sẽ đi về đâu ?

Đây, một ví dụ nữa, cũng là vụ thầy Quân viết khẳng định, nhưng không hề dẫn nguồn đây.  Ở trang 157, thầy chú thích là:

****

178. Hỗn Đồng giang (混同 江), hỗn đồng nghĩa là trộn lẫn.  Trịnh Hoài Đức lấy tên Nôm “sông Ngã Bảy” dịch ra tên Hán là “Thất Kỳ giang”, nhưng thấy chưa hợp thực tế, nên muốn đặt một tên khác cho đoạn sông này, nhưng cả hai tên Thất Kỳ và Hỗn Đồng đều không được phổ biến.

****

Nhưng không hiểu thầy Quân đã dựa vào nguồn nào, mà khẳng định là ngài Trịnh Hoài Đức tự mình đặt ra tên địa danh “Thất Kỳ giang” và “Hỗn Đồng giang” vậy bạn ? Và nếu bạn đọc bộ Gia Định Thành Thông Chí, chắc là không thiếu địa danh mang tên Ngã Ba, Ngã Tư, Ngã Năm, Ngã Sáu, Ngã Bảy.  Như vậy tại sao ngài Trịnh Hoài Đức lại phải chọn Ngã Bảy để hoán chuyển tên là “Hỗn Đồng” mà không chọn địa danh Ngã Sáu để hoán chuyển tên chẳng hạn ?

Việc chú giải lỏng lẽo như thế này, thật là một việc làm phản khoa học và khá ư là vô trách nhiệm.  Độc giả đọc như thế rồi, thì có nghĩ là các tên nào đó khác hơi có gì khác thương` là do ngài Trịnh Hoài Đức tự đặt ra không ? Rồi còn ai mà tin rằng thời ngài Trịnh Hoài Đức, đã có các tên địa danh này trước đó nữa, vì xem ra có thể nhiều tên do ngài Trịnh Hoài Đức tự đặt ra chăng ? 

Mà chả phải, một người dịch giả nghiêm túc, là người biết gì nói đấy, nói tới đâu có sách dẫn tới đó, chứ viết khẳng định như thầy Quân, mà không hề để lại nguồn, tài liệu gì cho thiên hạ tra, dịch và chú giải như thế, có là vô trách nhiệm không ?

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật