Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CÒN NGƯỜI DÂN VIỆT NÀO NGHE ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG NÓI?

CÒN NGƯỜI DÂN VIỆT NÀO NGHE ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG NÓI? TIỀN HẬU BẤT NHẤT, CÒN NGƯỜI DÂN VIỆT NÀO NGHE NGUYỄN PHÚ TRỌNG NÓI NỮA ĐÂY? Ngày 28/9...

CÒN NGƯỜI DÂN VIỆT NÀO NGHE ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG NÓI?

TIỀN HẬU BẤT NHẤT, CÒN NGƯỜI DÂN VIỆT NÀO NGHE NGUYỄN PHÚ TRỌNG NÓI NỮA ĐÂY?

Ngày 28/9/2013, ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng.”[1]

Ngày 25/6/2018, ông Nguyễn Phú Trọng lại nói: “Cán bộ lãnh đạo phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật, bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân”[2]

Còn ngày 6/1/2014, trên báo Tuổi Trẻ (tuoitre.vn) có bài: Phát huy vai trò tối thượng của Hiến pháp[3]

Mà “tối thượng” là gì?

Tối thượng (tính từ): nghĩa là cao hơn tất cả
(Định nghĩa của từ “tối thượng” trong từ điển Lạc Việt)[4]

Từ những điều nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng: Ông Nguyễn Phú Trọng đã “tiền hậu bất nhất” (trước và sau không như một, không giống nhau) khi nói chuyện với Nhân Dân.

Lần trước nói chuyện với Nhân Dân nói một kiểu, lần sau nói chuyện với Nhân Dân lại nói kiểu khác. 

Chẳng lẽ, lần trước là nói với Nhân Dân Việt- con cháu Lạc Hồng? Còn, lần sau là nói với Nhân Dân của nước khác- không phải nòi giống Rồng Tiên? 

Nhân Dân Việt chỉ có một, trước sau không đổi- Con cháu Lạc Hồng, nòi giống Rồng Tiên. 

Ông Nguyễn Phú Trọng nếu không đính chính, (vì Đảng nào đó? vì Nhân Dân nước nào đó?  Hay vì Dân Tộc Việt?), nếu còn nói kiểu tiền hậu bất nhất như vậy thì chúng ta- con dân Nước Việt còn ai có thể tin tưởng, còn ai tôn trọng, còn ai nghe lời Nguyễn Phú Trọng nói nữa đây?

Nếu, Nhân Dân đã không còn tin, không còn nghe người đứng đầu Dân Tộc nói nữa ( mà người đó vẫn được giữ vai trò lãnh đạo tối cao của Đất Nước) thì quả thực là thảm họa của Dân Tộc!

Nếu không chịu thay đổi, nhiều khả năng trong tương lai gần Đất Nước sẽ suy kiệt, chìm trong bạo lực đẫm máu. Và, nhiều khả năng những kẻ ngoại bang sẽ xâu xé nước ta, khiến người dân Việt trở thành Vong Quốc.

Nếu không chịu thay đổi, hạnh phúc giản đơn, Vinh Dự và lợi ích Dân Tộc của người Việt chưa bao giờ bị đe dọa nhiều đến như vậy!

Chú thích:
[1]: https://vnexpress.net/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html
[2]: https://m.thanhnien.vn/thoi-su/tong-bi-thu-bat-cu-ai-cung-khong-co-quyen-luc-tuyet-doi-ngoai-phap-luat-976847.html
[3]: https://tuoitre.vn/phat-huy-vai-tro-toi-thuong-cua-hien-phap-588749.htm
[4]: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/t%E1%BB%91i+th%C6%B0%E1%BB%A3ng.html

P/s: ông Nguyễn Phú Trọng nếu còn mong người dân Việt tôn trọng ông, nếu còn mong người Việt lắng nghe ông; thì đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng hãy:

1. Xoá bỏ Điều 4 Hiến Pháp (về Quyền Độc Tôn Lãnh Đạo của Đảng Cộng Sản)[5], trả lại cho người dân Việt vị thế tối thượng của Hiến Pháp- Bộ luật tối cao. 
2. Tiến hành bầu cử Tự Do, Tự Do Báo Chí, Tự Do Lập Hội, Tự Do Biểu Tình
3. Để người dân Việt được sống ở một Đất Nước Đa Nguyên Chính Trị, Đa Đảng Đối Lập, để người dân Việt có quyền chọn lựa cá nhân, Đảng phái thực sự đứng về phía người dân.

Hãy để người dân Việt được sống ở một Đất Nước Thượng Tôn Pháp Luật Thực Sự!

Giả dối, Bất công phải bị dẹp bỏ!
Công lý cần được lập lại ở nước Việt!

[5]: https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx

Toàn TrầnKhông có nhận xét nào

Nội Bật