GIÁO DỤC HỔ LỐN

GIÁO DỤC HỔ LỐN

Hình ảnh một thầy giáo viết trên bảng bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh thành “Xóng” không có gì đáng trách nhiều (mặc dù viết từ đó tại đây mà facebook tự kiểm tra lỗi chính tả cũng gạch chân màu đỏ chính từ đó), các nhà khoa học hay thiên tài đôi khi cũng nhầm lẫn những thứ ngớ ngẩn nhất khi ở trạng thái vô thức hoặc quá tập trung vào một vấn đề gì đó khác.

Điều quan trọng là thông qua đó tôi muốn nói đến vấn đề của cả một nền (hệ thống) giáo dục đang gặp vô vàn thứ thảm trạng không hồi kết của nó. Mà điều này, tức việc giáo dục, lại quyết định đến việc cảm nhận, thiết lập, bảo vệ và thực thi đối với nền tảng công lý trong một xã hội.

Hiện đang có quy định “lý lịch khoa học” của các thành viên trong Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ trở thành “bí mật” mới lại là một vấn đề mới của nó. Lý lịch khoa học chính là các chủ đề nghiên cứu chính của một người có chức danh khoa học, nếu không công khai thì nó có ý nghĩa gì về mặt khoa học và với cộng đồng? Hay họ sợ ánh sáng của tri thức nên phải cho lý lịch khoa học của mình vào trong bóng tối, nơi tự họ coi là “tháp ngà”?

Căn bệnh tháp ngà khoa học đã chấm dứt từ rất lâu, thời mà các nhà triết học tư duy siêu hình mà người ta gọi là chủ nghĩa kinh viện.

Cái sai trái, xấu xa thì công khai, nhưng những phẩm chất đáng ra phải được công khai lại giấu diếm. Đấy chính là vấn đề giáo dục lộn ngược và bị làm cho suy cấp trầm trọng mỗi ngày và mỗi kỳ cải cách là như vậy.

Lê LuânNhận xét