Breaking News:

latest

NÓI NHANH VỀ ĐẠO LUẬT SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG MÀ TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ KÍCH HOẠT ĐỂ XÉ PHAY TÀU CỘNG

NÓI NHANH VỀ ĐẠO LUẬT SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG MÀ TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ KÍCH HOẠT ĐỂ XÉ PHAY TÀU CỘNG  Defense production act là Đạo luật S...

NÓI NHANH VỀ ĐẠO LUẬT SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG MÀ TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ KÍCH HOẠT ĐỂ XÉ PHAY TÀU CỘNG 

Defense production act là Đạo luật Sản xuất Quốc phòng viết tắt là -DPA là 1 Đạo Luật ban hành tháng 9 năm 1950 trong chiến tranh với Bắc Hàn. 

Đạo luật sẽ là nguồn chính của các cơ quan của Tổng thống để xúc tiến và mở rộng việc cung cấp tài nguyên từ cơ sở công nghiệp Hoa Kỳ để hỗ trợ các chương trình an ninh quân sự, năng lượng, không gian và an ninh nội địa. Các chương trình an ninh nội địa đủ điều kiện nhận hỗ trợ DPA bao gồm:

- Nỗ lực chống khủng bố trong phạm vi Hoa Kỳ;

- Các hoạt động chuẩn bị khẩn cấp được thực hiện theo tiêu đề VI của Đạo luật - Stafford;

- Bảo vệ và phục hồi cơ sở hạ tầng quan trọng; và

- Sự liên tục của Chính phủ.

Trong "Tiêu đề VI - Chuẩn bị khẩn cấp" của Đạo Luật Stafford Act mà tổng thống Donald Trump vừa ban bố, ở phần cuối Tiêu đề này về "quy định bao mật" có nội dung quan trọng sau:

Không nhân viên nào của "Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang - Fema" được phép ở vị trí quan trọng, như được xác định bởi giám đốc của Fema, cho đến khi hoàn thành một cuộc điều tra thực địa đầy đủ về nhân viên. Mỗi nhân viên Liên bang của Fema hoạt động dưới quyền của Tiêu đề này, ngoại trừ những người ở Anh hoặc Canada, phải hoàn thành lời thề trung thành như sau:

1. Tôi ..., thề một cách long trọng (hoặc khẳng định) rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại tất cả kẻ thù, nước ngoài và trong nước; tôi sẽ có niềm tin và lòng trung thành thực sự với nhau; bất kỳ sự dè dặt tinh thần hoặc mục đích trốn tránh, và rằng tôi sẽ hoàn thành tốt và trung thành thực hiện các nhiệm vụ mà tôi sắp bước vào.

2. Và tôi tuyên bố thêm (hoặc khẳng định) rằng tôi không ủng hộ, tôi cũng không phải là thành viên hay chi nhánh của bất kỳ tổ chức, nhóm hoặc tổ hợp nào của những người ủng hộ việc lật đổ Chánh phủ Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực; và trong thời gian tôi là thành viên của ... (tên của tổ chức phòng ngừa khẩn cấp), tôi sẽ không ủng hộ cũng không trở thành thành viên hoặc chi nhánh của bất kỳ tổ chức, nhóm hoặc tổ hợp nào của những người ủng hộ việc lật đổ Chánh phủ của Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực.

Để hiểu rõ thêm tại sao tôi nói rằng ĐẠO LUẬT SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG MÀ TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ KÍCH HOẠT ĐỂ XÉ PHAY TÀU CỘNG thì xin mời quý vị vào link dưới đây để đọc lại nhận định của tôi hôm trước có tiêu đề Ý NGHĨA CỦA HÀNH ĐỘNG TỪ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP KHI BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA THEO ĐẠO LUẬT STAFFORD ACT. Trân trọng./.

Tran Hung.


Đạo luật cứu trợ thiên tai và hỗ trợ khẩn cấp Robert T. Stafford là một Luật Liên bang Hoa Kỳ được thiết kế để mang lại một phương tiện có trật tự và hệ thống hỗ trợ thiên tai liên bang cho chính quyền tiểu bang và địa phương trong việc thực hiện trách nhiệm của mình đối với công dân viện trợ.

Đạo Luật này có bảy Tiêu đề, tuy nhiên tui chỉ trích một phần ở "Tiêu đề VI - Chuẩn bị khẩn cấp" để quý vị dễ hình dung ra hậu vận của Tàu cộng và khối cnxh quái thai sau khi tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo Đạo Luật Stafford Act. Bởi vì điều này có khả năng dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Đồng minh chống lại Tàu cộng và khối cnxh quái thai sau khi tội danh "giết người hàng loạt bằng vũ khí sinh học là con virus cúm Tàu" được phía Mỹ công bố. 

Trong "Tiêu đề VI - Chuẩn bị khẩn cấp" của Đạo Luật Stafford Act mà tổng thống Donald Trump vừa ban bố, ở phần cuối Tiêu đề này về "quy định bao mật" có nội dung quan trọng sau:

Không nhân viên nào của "Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang - Fema" được phép ở vị trí quan trọng, như được xác định bởi giám đốc của Fema, cho đến khi hoàn thành một cuộc điều tra thực địa đầy đủ về nhân viên. Mỗi nhân viên Liên bang của Fema hoạt động dưới quyền của Tiêu đề này, ngoại trừ những người ở Anh hoặc Canada, phải hoàn thành lời thề trung thành như sau:

1. Tui ..., thề một cách long trọng (hoặc khẳng định) rằng tui sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại tất cả kẻ thù, nước ngoài và trong nước; tui sẽ có niềm tin và lòng trung thành thực sự với nhau; bất kỳ sự dè dặt tinh thần hoặc mục đích trốn tránh, và rằng tui sẽ hoàn thành tốt và trung thành thực hiện các nhiệm vụ mà tôi sắp bước vào.

2. Và tui tuyên bố thêm (hoặc khẳng định) rằng tui không ủng hộ, tui cũng không phải là thành viên hay chi nhánh của bất kỳ tổ chức, nhóm hoặc tổ hợp nào của những người ủng hộ việc lật đổ Chánh phủ Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực; và trong thời gian tui là thành viên của ... (tên của tổ chức phòng ngừa khẩn cấp), tui sẽ không ủng hộ cũng không trở thành thành viên hoặc chi nhánh của bất kỳ tổ chức, nhóm hoặc tổ hợp nào của những người ủng hộ việc lật đổ Chánh phủ của Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực.

Chỉ cần hiểu sơ sơ như vậy về Ý NGHĨA CỦA HÀNH ĐỘNG TỪ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP KHI BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA THEO ĐẠO LUẬT STAFFORD ACT vừa được tổng thống Trump long trọng ban bố trước tình hình dịch cúm Tàu đã trở thành đại dịch và hai bên Mỹ - Tàu cộng đang khẩu chiến gay gắt với nhau cũng đủ để hình dung tới khả năng tổng thống Donald Trump sẽ phát động một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Đồng minh chống lại Tàu cộng và khối cnxh quái thai sau khi tội danh "giết người hàng loạt bằng vũ khí sinh học là con virus cúm Tàu" được phía Mỹ công bố./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật