Breaking News:

latest

MỘT VÀI HÌNH ẢNH THÀNH PHỐ TAM SA MÀ TRUNG QUỐC ĐÃ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TRÊN QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM

Một vài hình ảnh thành phố Tam Sa mà Trung Quốc đã xây dựng trái phép trên Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cương thổ ngàn đời ngàn đời củ...

Một vài hình ảnh thành phố Tam Sa mà Trung Quốc đã xây dựng trái phép trên Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cương thổ ngàn đời ngàn đời của tổ tiên người Việt đã bị Trung Quốc chiếm đóng.

Họ đã xây dựng và hình thành một xã hội Trung Quốc thu nhỏ ở đó gần suốt 50 năm nay, với đầy đủ bộ máy công quyền, chi nhánh ngân hàng, hạ tầng cơ sở vật chất và giáo dục...

Từ ngàn xưa đến nay dân tộc Việt Nam chưa bao giờ xem Trung Quốc là bạn. Vì dân tộc này có bản chất rất tham lam, thâm độc, hung dữ, tàn ác và có máu bành trướng...

Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao đa phần người Việt không có thiện cảm với dân Trung Quốc và hay miệt thị họ là bọn tàu khựa, tàu phù, cũng như người Nhật khinh bỉ gọi họ là bọn Đông Á Bệnh phu.

Theo Nguyễn Khoa Phước

Không có nhận xét nào

Nội Bật